Logar sprašuje: Kako namerava LPP obveščati vse tiste, ki nimajo pametnih telefonov ali dostopa do spleta?

Foto: arhiv

Ljubljanski potniški promet je februarja ukinil aplikacijo Telargo, ker uvaja nov sistem sledenja vozil. Potnikom svetujejo, da načrtujejo potovanje s chatbotom Ljubom iz Ljubljane, mobilno aplikacijo Urbana, aplikacijo Prominfo ali pa si aktualne vozne rede ogledajo na spletni strani LPP.

dr. Anže Logar je županu Jankoviću zastavil svetniško vprašanje, saj ga zanima, kako namerava LPP zagotoviti obveščanje o voznih redih, odstopanjih, obvozih za upokojence oziroma za vse tiste, ki nimajo pametnih telefonov ali dostopa do spleta.

Foto: arhiv

Kaj vse je vprašal?

1. Kdaj je LPP sklenil prvo pogodbo za aplikacijo Telargo?
2. Kdo je lastnik podjetja, ki je imetnik omenjene aplikacije?
3. Koliko so znašali vsi skupni stroški LPP za aplikacijo (storitve, nakup tabel, vzdrževanje, nadgradnja sistema ipd.) za vsako leto posebej.
4. Kaj bo sedaj z vso nakupljeno opremo?
5. Koliko znašajo vsi stroški:
– chatbota Ljuba iz Ljubljane,
– mobilne aplikacije Urbana,
– aplikacije Prominfo.
6. Ali menite, da ste s tem ukrepom izboljšali uporabniško izkušnjo potnikov LPP?

D. K.