Policija zaključila preiskavo eksplozije, ki se je zgodila 12. maja 2022 v kočevskem Melaminu in na Državno tožilstvo podala 5 kazenskih ovadb. Štiri kazenske ovadbe so spisali za fizične osebe in eno za pravno osebo.

Spomnimo, 12. maja zjutraj je v Kočevju odjeknila huda eksplozija. Do eksplozije je prišlo pri pretakanju EPIKLORHIDRIN-a, ki je hlapni in vnetljivi, bistri, brezbarvni, tekoči, klorirani ciklični eter z dražečim, kloroformu podobnim vonjem, ki pri segrevanju do razpada oddaja strupene hlape klorovodikove kisline in drugih kloriranih spojin.

Eksplozija v Melaminu je bila tako silovita, da so v bližini popokala stekla, nekaj oken in vrat je celo cela vrglo iz okvirjev. Pet oseb je umrlo na kraju samem, od tega so 4 osebe bile celo dopoldne pogrešane, preden so jih popoldan uspeli najti na kraju dogodka, dve osebi pa sta bili s hudimi opeklinami prepeljeni v UKC, kjer sta za posledicami eksplozije umrli v naslednjih dneh.

Policija nam je poslala dokončno poročilo preiskave.

Ljubljanski  kriminalisti  so zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo eksplozije in posledično požara v Kočevju. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Z  ogledom kraja dejanja, ki ga je vodila preiskovalna sodnica iz Okrožnega sodišča  v Ljubljani, in nadaljnjo kriminalistično preiskavo, je bilo ugotovljeno,  da je bila na območje tovarne s tovornim vozilom pripeljana kemijska snov, ki je  bila  prečrpana  v napačen rezervoar.  Zaradi nekompatibilnosti  kemijskih  snovi  je  med  prečrpavanjem prišlo do močne eksplozije in posledično do požara.

Zaradi  posledic dogodka je skupno umrlo 7 oseb in sicer je 5 oseb umrlo na kraju  (trije državljani Slovenije in dva Bosne in Hercegovine), dve osebi pa čez nekaj dni na zdravljenju  v  Kliničnem  centru  Ljubljana (drž. Slovenije in Makedonije). Lažje poškodovanih je bilo tudi 32 oseb, ki so se takrat  nahajale  v  neposredni  okolici objekta. Te osebe so utrpele lažje opekline  oziroma  so  bile  sprejete v zdravniško oskrbo zaradi vdihavanja ogljikovega  monoksida. Nastala pa je tudi večja premoženjska škoda tako na območju  tovarne  kot  v  okolici  na  raznih  objektih  in vozilih. Skupna ocenjena materialna škoda po nestrokovni oceni presega 37 milijonov evrov.

V okviru intenzivne kriminalistične preiskave je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, ki so pravno  formulirane  zlasti  v Zakonu o varnosti in zdravju  pri  delu  in  njegovih podzakonskih  aktih.  Ugotovljene so bile vzročne  zveze  opustitve  dolžnega  ravnanja  za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev in nastalo posledico.

Iz ugotovitev izhaja utemeljen sum, da ravnanje ni bilo v skladu s predpisi in tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih. Posledica tega je bila smrt sedmih ljudi, večja premoženjska škoda in več oseb z lažjimi telesnimi poškodbami, zato je policija zoper štiri fizične in eno pravno osebo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zaradi storitve kaznivih dejanj Ogrožanje varnosti pri delu po  201. členu Kazenskega zakonika (za katerega se storilec kaznuje z  zaporom od enega do osmih let) in Povzročitev splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika (za katerega se storilec kaznuje z zaporom do petih let).

 

Uredništvo, J.V.