Lekarna Bitenc premagala ljubljanskega župana Zorana Jankovića

Vir: Družbena omrežja

Vrhovno sodišče je ob ponovnem odločanju o sporu med MOL-om in Lekarno Bitenc presodilo, da odpoved koncesijske pogodbe ni bila zakonita.

Mestna občina Ljubljana je leta 1999 Lekarni Bitenc izdala odločbo s katero je Lekarni Bitenc podelila koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti. Koncesijo je podelila za nedoločen čas, nato pa je MOL, pod vodstvom Zorana Jankovića, leta 2009, enostransko brez razloga odpovedal pogodbo z Lekarno Bitenc.

Ko je vrhovno sodišče prvič odločalo o zakonitosti odpovedi koncesijske pogodbe, se je postavilo na stališče, da je odpoved tipična oblika prenehanja trajnega pogodbenega razmerja.

Zato se je Lekarna Bitenc obrnila na ustavno sodišče, to pa se do upravičenosti Lekarne Bitenc do koncesije ni opredeljevalo. Je pa poudarilo, da bi moralo vrhovno sodišče upoštevati tudi sodbo upravnega sodišča, ki je pred tem razsodilo, da se lahko koncesija vzame iz krivdnih razlogov na strani lekarne, teh pa ni bilo.

Vrhovno sodišče je tako o primeru odločalo ponovno. Tokrat je izhajalo iz presoje, da lekarniška dejavnost predstavlja socialno javno službo, zato določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, niso neposredno uporabljive in ni zakonske podlage za enostransko odpoved koncesijske pogodbe ter tako razsodilo v prid Lekarne Bitenc.

T. C.