Kriminalistična akcija na tehničnih pregledih. Tovorno vozilo po Ljubljani brez delujočih zavor

Foto: Policija

V tem tednu so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana izvajali večje število aktivnosti v zvezi s sumom korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane. Več kot 100 sodelujočih kriminalistov in policistov je opravilo 35 hišnih in osebnih  preiskav, na katerih so bili zaseženi predmeti in listine, ki bodo služile kot dokaz v kazenskem postopku. Štirim osebam je bila odvzeta prostost in so bili včeraj privedeni k preiskovalnemu sodniku. Eden izmed osumljencev je tudi specialni povratnik, saj je že izvrševal tovrstna kazniva dejanja.

Preiskava se je pričela na podlagi informacij, da je mogoče v Ljubljani opraviti tehnični pregled vozila, čeprav vozilo ni tehnično brezhibno. Pri nadaljnjem preverjanju informacij so kriminalisti ugotovili, da se tovrstna praksa pri enem izmed izvajalcev tehničnih pregledov redno odvija, zato je v letošnjem letu stekla intenzivna kriminalistična preiskava.

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da obstaja utemeljen sum, da vseh osem tehničnih preglednikov pri enem od ponudnikov tehničnih pregledov prejema podkupnino v zameno, da potrdijo tehnično brezhibnost vozilom, ki v resnici niso tehnično brezhibna.

To so izvajali na način, da so vozilom potrjevali brezhibnost zgolj na podlagi papirjev in vozil sploh niso videli; namesto okvarjenega vozila so na stezo zapeljali drugo, tehnično brezhibno vozilo tam kjer se ne beležijo elektronski podatki, so ročno vpisovali lažne podatke.

Zneski podkupnin so se gibali vse do 1.200 evrov, odvisno od vrste vozila in od  števila tehničnih pomanjkljivosti vozila. Če je vozilo imelo več napak, je bil znesek podkupnine sorazmerno večji.

Potrebno je poudariti, da so potrjevali vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, zaradi katerih je posledično resno ogrožena tudi varnost ostalih udeležencev v prometu, kot naprimer; na tovornih in osebnih vozilih niso delovale zavore, okvarjeni krmilni mehanizmi, ugotovljene različne okvare na podvozju vozila, mehanske poškodbe vozila.

Med vsemi primeri bi izpostavili tovorno vozilo, specializirano za prevoz betona, ki je imelo povsem okvarjen zavorni sistem in je zaviralo le s pomočjo motorja. To vozilo je bilo še do nedavnega vsakodnevno v prometu, predvsem na območju Ljubljane.

Tekom  preiskave je bilo ugotovljeno, da je bilo v krajšem časovnem obdobju na dan lažno potrjenih tudi do 20 tehnično nebrezhibnih vozil, katerim so dovolili  nadaljnjo vožnjo v prometu. Kratek izračun tudi pokaže, da je lahko preglednik  mesečno prejel skupno vsaj še eno svojo plačo, zgolj z opravljanjem opisane nezakonite dejavnosti oziroma s podkupninami.

V preiskavi je bilo ugotovljeno tudi, da je med seboj usklajeno delovalo vseh osem tehničnih preglednikov in trije zunanji posredniki, poleg njih pa so prav tako osumljeni storitve kaznivih dejanj tudi tisti uporabniki oziroma lastniki  vozil, ki so dali podkupnino. V enem primeru gre za dajalca podkupnine, ki ima avtoprevozništvo in ima v lasti številna tovorna vozila, ki jih v vsakodnevnem prometu vozijo poklicni vozniki, s čimer je tako njih, kot ostale udeležence v prometu, dnevno spravljal v hudo nevarnost.

Trenutno je 29 fizičnih oseb osumljenih 107 različnih kaznivih dejanj, predvsem kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi in dajanja daril za nezakonito posredovanje, ponareditve ali uničenja uradne listine.

Za navedena kazniva dejanja so predvidene kazni zapora od enega do osmih let. Še vedno pa potekajo določene aktivnosti policije, do sedaj pa so policisti že zasegli večje število tovornih in osebnih vozil, za katere pa odredbi sodišča že potekajo izredni tehnični pregledi. Celotni predkazenski postopek aktivno usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. O vseh ugotovitvah bosta obveščena tudi Agencijo za varnost prometa in Inšpektorat za promet v skladu z njihovimi pristojnostmi.