Komunala Trbovlje kazensko ovadila nekdanje vodstvo, med njimi je tudi visok funkcionar stranke SD

Komunala Trbovlje

Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. je kazensko ovadila nekdanje vodstvo družbe.

Ob tem so nam poslali sporočilo za javnost, kjer so zapisali:

Spoštovani,
obveščamo vas, da je vodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o., kazensko ovadilo
nekdanje vodstvo družbe zaradi izsledkov forenzične preiskave poslovanja v obdobju 2017-2020.

Na podlagi sklepa nadzornega sveta je Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., naročilo revizijo poslovanja za obdobje od 2017 do 2020 s poudarkom na postopkih oddaje javnih naročil in s tem povezano vlogo in odgovornostjo posameznih direktorjev in posameznih Nadzornih svetov.

Forenzična preiskava poslovanja v tem obdobju je pripeljala do posameznih zaključkov, za katere obstaja sum kaznivega dejanja. Med ovadenimi osebami so člani nekdanjega vodstva, med drugim tudi visok funkcionar stranke SD (Socialni demokrati).

Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. že več kot 70 let skrbi za dvig kakovosti življenja občanov trboveljske občine. Občanom zagotavlja čisto pitno vodo, odpadne vode pa odvaja in čisti na eni najsodobnejših čistilnih naprav v Sloveniji. Odpadke odvaža približno 7500 gospodinjstvom in podjetjem, ustanovam itd., za oddajo odpadkov pa je na voljo sodobni zbirni center Neža. V zimskem času skrbi za prevoznost lokalnih cest, v poletnem času pa za njihovo vzdrževanje. Upravlja trboveljsko mestno tržnico, trboveljsko pokopališče pa se ponaša z nazivom enega najlepših v Sloveniji. Toplarna Polaj, ki deluje v okviru podjetja, s toploto oskrbuje velik del mesta. Za energent ogrevanja uporablja zemeljski plin, ki je najčistejši med fosilnimi gorivi. Prednosti takšnega načina ogrevanja so se še posebej pokazale med zadnjo krizo z energenti v letu 2023.

Spletno uredništvo