Svet RTV Slovenija je bil konstituiran 5. 6. 2023, ko je bila tudi sklicana prva seja Sveta. Torej bi moral biti nov statut sprejet najkasneje v začetku decembra 2023, a ga še vedno niso sprejeli. V medijih smo lahko prebrali, da poskuša novo vodstvo RTVS s spremembo statuta za nazaj (retroaktivno) pokriti nezakonito ravnanje, ko so na čakanje poslali 15 novinarjev oz. sodelavcev, ki so ustvarjali oddajo Panorama.

Poslanka Slovenske demokratske stranke Alenka Jeraj je na ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko naslovila pisno poslansko vprašanje vprašanje v zvezi s kršitvijo Zakona o RTV Slovenija.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1B (Uradni list RS, št. 163/22) je v prehodnih in končnih določbah določeno sledeče:

»24. člen

(1) Svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut.

(2) Svet najpozneje v 90 dneh po konstituiranju sprejme nove programske standarde za programe RTV Slovenija in njihove programske zasnove.«

Svet RTV Slovenija je bil konstituiran 5. 6. 2023, ko je bila tudi sklicana prva seja Sveta. Torej bi moral biti nov statut sprejet najkasneje v začetku decembra 2023, a ga še vedno niso.

V medijih smo lahko prebrali, da poskuša novo vodstvo RTVS s spremembo statuta za nazaj (retroaktivno) pokriti nezakonito ravnanje, ko so na čakanje poslali 15 novinarjev oz. sodelavcev, ki so ustvarjali oddajo Panorama. S spremembo statuta bi lahko ukinili celotno uredništvo in odgovornega urednika in se na ta način izognili določbam zakona, ki določa zapleten postopek odstavljanja odgovornega z odločanjem uredništva o tem. Tovrstno določbe bi odprle vrata za enake zlorabe v prihodnje. Če obveljajo, noben odgovorni urednik ne bo varen pred tem, da ga direktor kadarkoli pošlje na čakanje in mu prepove vstop v prostore medija. In s tem ne bo varen tudi noben novinar, ki je lahko kadarkoli takoj na cesti.

Glede na navedeno me zanima sledeče:

1. Kako komentirate dejstvo, da Svet krši zakonska določila o sprejemu novega statuta?

2. Ali je Inšpektorat RS za kulturo in medije že reagiral in preveril dejstva vezana na kršenje Zakona o RTVS? Naj spomnim tudi na nezakonito imenovanje Polone Fijavž za odgovorno urednico. Je Ministrstvo za kulturo ali inšpektorat ukrepalo v skladu s svojimi pooblastili?

3. Kako komentirate predvidene določbe novega statuta, ki predvideva, da se lahko ukine celotno uredništvo in odgovornega urednika?

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS