Kaj konkretno je EU poslanka Patricija Šulin naredila za nas in našo domovino?

Evropskim sredstvom je Patricija Šulin posvetila posebno pozornost. Najprej da jih je dovolj za raziskave, inovacije, izobraževanje, zaposlovanje mladih, kohezijo in varnost, na ključnih področjih za našo prihodnost. Potem za to, da njihova uporaba ne bo administrativna mora in da bodo skrbno porabljena. In končno za prožnejše evropske finance, da se bo Unija hitreje odzvala v krizah, kot sta bili migrantska in teroristična.

Sooblikovala je Evropski socialni sklad +, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in omogočila, da je bilo Sloveniji že konec 2014 odobrenih 18,4 milijona evrov za odpravo škode zaradi žleda.

Uspešno je opozarjala na pomanjkljivosti in nespoštovanje evropskih zakonov, kot je neuporaba slovenskega jezika v čezmejni izmenjavi informacij o cestnih prekrških ali razlike v kakovosti izdelkov med zahodno in vzhodno Evropo.

D. K.