Vodja poslanske skupine Jelka Godec je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z reševanjem problematike suše in pitne vode.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Slovenija se sooča s hudo sušo. Ob visokih temperaturah v zadnjem mesecu in pol se je po državi stanje vodne bilance površinskega sloja tal kot tudi hidrološke suše poslabšalo. V večjem delu Slovenije je tako že prisotna izrazita suša, ki ob vročinskem valu preide tudi na mejo izjemne suše.

Zaradi pomanjkanja padavin so težave s pitno vodo, v Istro jo že dva tedna dovažajo s cisternami iz Unice. Marsikje občine sprejemajo ukrepe prepovedi nenamenske uporabe pitne vode in vklapljajo rezervna črpališča.

Velike težave so v kmetijstvu, kjer je že zdaj jasno, da bo pridelek okrnjen – koruza je nižje rasti in ne nastavlja storžev, travniki so rjavi, na sadju in zelenjavi se poznajo ožigi. Načeta je tudi sicer bolj sušnih razmer vajena vinska trta. Marsikje so vodni viri pod biološkim minimumom, zato je namakanje kmetijskih izdelkov prepovedano, ogroženi pa so tudi vodni ekosistemi.

V prihodnjih dneh glede na vremensko napoved ne moremo pričakovati izboljšanja razmer.

Na podlagi vsega navedenega me zanima:

  1. Kako se bo vlada spopadla z odpravo in omilitvijo posledic suše?
  2. Kakšne načrte ima vlada glede zagotavljanja pitne vode na področju slovenske Istre?
  3. Kaj bo vlada naredila glede nujnosti gradnje namakalnih sistemov in mokrih zadrževalnikov, iz katerih bi v primeru suše zagotavljali namakanje kmetijskih površin?
  4. Kakšne ukrepe še namerava sprejeti vlada, da se omeji intenziteto, vpliv in posledice suš tako na naravne ekosisteme kot na ljudi?

Preberite tudi:

Jelka Godec: Aleš Šabeder bo preko urada nadzoroval člane svetov javnih zdravstvenih zavodov, torej samega sebe

U. C.