Janković poražen?

Vir: Družbena omrežja

Na predlog države je sodišče razveljavilo poenostavljeno prisilno poravnavo družbe Electa Holding, krovne družbe v poslovnem imperiju družine Janković. S prisilno poravnavo so hoteli odpisati za sedem milijonov evrov dolga.

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi državnega odvetništva. Okrožno sodišče v Ljubljani bo moralo o “prisilki” ponovno odločati. Če bo “prisilko” zavrnilo, bi lahko Electa Holding končala v stečaju, celotna skupina Electa pa bi se tako znašla v njeni stečajni masi. To pomeni podjetji Electa Naložbe in Electa Inženiring, ki sta imeli konec lanskega leta uradno za več kot 20 milijonov evrov premoženja.

Damijan Janković kot direktor družbe Electa Holding ni predložil vseh listin, ki bi jih moral v skladu z zakonodajo, zato je sodišče prve stopnje sprejelo nezakonit sklep o potrditvi poenostavljene poravnave. V ponovljenem postopku bo moral Janković sodišču predložiti manjkajoče listine in zagotoviti, da bo tokrat odločalo v skladu z zakonom.

V pritožbenem postopku je bilo ugotovljeno, da so v notarskem zapisniku upniki, ki so glasovali za sprejem poenostavljene prisilne poravnave, navedeni brez identifikacijskih podatkov, brez skupnih zneskov terjatev po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave, ter brez načina glasovanja o poenostavljeni prisilni poravnavi.

Upniki, ki so bili v poenostavljenih “prisilkah” prepuščeni na (ne)milost družini Janković, bi tako lahko računali na vsaj delno poplačilo iz stečajne mase, poročajo na Siol.net.

T. C.