Vladajoča leva politika je v zadnjih letih postala znana po tem, da se pogosto vrača k ideološkim temam druge svetovne vojne in komunizma. To vodi do ideoloških delitev in mešanja megle, kar ima za posledico, da se pozornost odvrača od ključnih vprašanj, ki jih ima država. Na splošno pa se zdi, da se te teme vedno znova odpirajo z namenom, da se izvede še zadnji tretji val privatizacije državnega premoženja.

Kako so se stvari odvijale v Sloveniji?

Začetek 90-ih let je bil zelo težak za Slovenijo. Država je morala reševati številne gospodarske težave, ki so nastale po osamosvojitvi. Vendar pa je bil ključni problem, kako obnoviti gospodarstvo in se znebiti socialistične dediščine prejšnjega režima. Takrat se je pojavila zamisel o privatizaciji državnega premoženja, ki je bila v tistem času zelo privlačna. Vendar pa je bilo veliko ljudi skeptičnih glede privatizacije, saj so se bali, da bo to privedlo do tega, da bodo bogati še bogatejši, medtem ko bodo revni še bolj revni.

Vendar pa je bilo ključno, da se je v Sloveniji začelo izvajati program privatizacije. To je prineslo številne spremembe v družbi. Eden od glavnih učinkov privatizacije je bila sprememba v gospodarstvu. Pojavile so se nove priložnosti za tiste, ki so bili pripravljeni delati in se podati na lastno podjetniško pot. Mnogi ljudje so se začeli ukvarjati z novimi posli, ki so bili prej nedostopni…

Vendar pa je privatizacija prinesla tudi številne negativne posledice. V Sloveniji so se pojavili novi bogataši, ki so začeli na sporne načine kupovati državno premoženje. Ti ljudje so začeli pridobivati vedno več vpliva in moči v družbi. To pa je povzročilo neenakomernost pri delitvi bogastva in ustvarilo ideološke delitve med ljudmi.

Vladajoča leva politika se je na teh ideoloških delitvah začela graditi in jih izkoriščati za svojo politično agendo. Namesto da bi se osredotočila na reševanje ključnih vprašanj, ki jih ima država, je začela odpirati ideološke teme in spodbujati sovraštvo med ljudmi. To je ustvarilo še večje razdvojenosti med državljani, kar pa je bilo koristno za politično manipulacijo in izvajanje privatizacije.

Vendar pa se je ta politična strategija izkazala za kratkovidno in nesmiselno. Namesto da bi se osredotočili na prihodnost in reševali ključne težave države, so vladajoči politiki ustvarjali nepotrebne ideološke delitve. To je pripeljalo do tega, da so ljudje postali bolj razdvojeni in nestrpni, kar pa nikoli ni in ne more voditi k rešitvi problemov države.

Po več kot trideset letih od osamosvojitve bi bil že čas, da se osredotočimo na prihodnost in se posvetimo reševanju ključnih težav države. Slovenski državljani potrebujemo varne oblike zaposlitev, dostojno življenje in predvidljivo prihodnost. Namesto da bi se ukvarjali z ideološkimi temami druge svetovne vojne in komunizma, bi morali politiki poskrbeti za to, da se država razvija in napreduje.

Ključno je, da se zaustavi tretji val privatizacije državnega premoženja, ki bo če se izvede ustvaril še večjo neenakost v družbi. Ta zadnji tretji val privatizacije se želi izvesti  na hitro, brez javne razprave in preglednosti ter brez upoštevanja interesov ljudi in skupnosti. Posledično se bodo mnogi ključni sektorji, kot so energetika, promet, telekomunikacije, bančništvo in zdravstvo, znašli v rokah novodobnih privatizerjev. To pa bo še dodatno povečalo njihovo moč in vpliv na družbo ter omejilo dostopnost in kakovost storitev.

Namesto da bi država prodajala svoje pomembne vire in podjetja, bi morala vlagati v razvoj in krepitev obstoječih podjetij in podpirati mala in srednja podjetja. To bi spodbudilo inovativnost in kreativnost v gospodarstvu ter ustvarilo nova delovna mesta. Poleg tega mora država vlagati več v javne storitve, kot so zdravstvo, izobraževanje, kultura in sociala, ter tako zagotoviti enakopravnost dostopa do njih za vse državljane.

Vendar pa je za dosego teh ciljev potrebno sodelovanje in dialog med različnimi skupinami. Namesto da bi se ljudje delili na levo in desno, bi morali iskati skupne rešitve za prihodnost. Pomembno je, da se ljudje naučijo poslušati drug drugega in spoštovati različna mnenja ter se izogibati sovražnemu govoru in delitvam.

Ne smemo pa pozabit  preteklosti in njen vpliv na sedanje razmere. Zato je pomembno, da se zgodovina ne pozabi in da se spomnimo na žrtve in krivice, ki so se dogajale v preteklosti. Vendar pa ne smemo dovoliti, da nas preteklost zasužnjuje in nas ločuje. Namesto tega bi morali iz preteklosti črpati lekcije za prihodnost ter se osredotočiti na gradnjo skupne prihodnosti, ki bo pravična in enakopravna za vse.

Dolžnost vseh nas politikov in državljanov Slovenije je, da enkrat za vselej presežemo ideološke delitve preteklosti in se osredotočimo na gradnjo boljše in uspešnejše prihodnosti za nas in naše otroke. Čas je, da se zedinimo in stopimo skupaj, ter se skupaj  postavimo za našo državo, naše državljane in njihovo blaginjo.

Smo ena Slovenija in skupaj lahko dosežemo velike stvari.

 

Uredništvo
Piše Igor Prodanović