Foto: Promet.si

Nastal je zastoj. Obvoz je po cesti Slovenske Konjice – Slovenska Bistrica jug.

U. C.