Na današnji dan obeležujemo državni praznik – dan Primoža Trubarja.

Današnji praznik je namenjen obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenske kulture, jezika in identiteti, ki naj bi se po dostopnih virih rodil prav 8. junija 1508. Pobudo za praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor.

Primož Trubar je bil pisatelj, prevajalec, protestantski duhovnik in najpomembnejši slovenski reformator. S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju slovenskega jezika ter pripomogel k utrditvi slovenske identitete. Njegova najbolj znana dela, kot sta Katekizem in Abecednik, so postala temeljna dela slovenske književnosti.

Na današnji dan, ko se oziramo na Trubarjevo dediščino, je pomembno, da se še posebej zavemo pomena lastnega jezika, kulture in izobrazbe. Trubarjeva dediščina se odraža v tem, da cenimo našo materinščino, spoštujemo in negujemo našo zgodovino, predvsem pa, da se zavedamo pomembnosti izobrazbe in kritičnega razmišljanja.

Njegovo delo je pripomoglo tudi k oblikovanju in utrditvi slovenske identitete ter krepitvi zavesti o obstoju slovenskega naroda. Trubar je s svojo dejavnostjo povezoval Slovence in spodbujal občutek enotnosti ter skupnega jezika in kulture.

Dediščina Primoža Trubarja je dragocena in pomembna za slovenski prostor, saj nas spodbuja k spoštovanju in nadaljnjemu razvoju naše kulture, jezika ter identitete ter nas opominja na pomembnost ohranjanja naše zgodovinske in kulturne dediščine tudi za prihodnje generacije.

Zato iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku – dnevu Primoža Trubarja!

Uredništvo
Zapisal evropski poslanec dr. Milan Zver