Evropski poslanec dr. Milan Zver je v začetku maja od Evropske komisije zahteval objavo celotne dokumentacije izmenjane med pristojnimi direktorati, agencijami in nadzornimi organi Evropske komisije ter Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana ter občinami Medvode in Vodice v zadevi izgradnje povezovalnega kanala C0.

 

V sredo 31. maja je Evropska komisija poslala prva dokumenta – in sicer gre za (negativna) odgovora Evropske komisije glede pritožb iz leta 2016 in 2018.

Ker ostali dokumenti Evropske komisije spadajo pod druge direktorate, so evropskemu poslancu Zveru obljubili objavo tudi teh.

DOKUMENT 1

DOKUMENT 2

DOKUMENT 3

DOKUMENT 4

 

Uredništvo
Vir: evropski poslanec dr. Milan Zver