Dijaki in študenti pozor: Občinski razpis za štipendije

Vir: mariborinfo.com

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko leto 2018/19. Dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Ljubljani je na voljo 16 štipendij za dijake, 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 26 štipendij za študente podiplomskega študija, 4 štipendije za dodiplomski in 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Prijava bo možna prek aplikacije E-razpis od 3. avgusta do 5. septembra za dijake oziroma do 5. oktobra za študente. Prijavijo se lahko: dijaki od vključno 2. letnika sredenješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v RS od vključno 2. letnika, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v RS, ki so v srednji šoli že prejemali štipendijo MOL, študenti podpilomskega izobraževanja v RS od vključno 1. letnika in študenti, ki študirajo v tujini od vključno prvega letnika.

Celotno besedilo razpisa vam je na voljo tukaj.

D. O.