Foto: Pixabay

Vsi upokojenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje ZPIZ in katerih pokojnina ne presega 714 evrov, so v skladu z zadnjim protikoronskim zakonom danes na svoje račune prejeli solidarnostni dodatek.

Upokojenci že drugič prejeli dodatek

Vlada je sklep o izplačilu dodatka upokojencem sprejela v sedmem protikoronskem zakonu, in sicer decembra. To je že drugi dodatek v času epidemije.

Do dodatka pa so upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil in uživalci poklicnih pokojnin. Prejeli ga bodo tudi tisti, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako pa bo nakazan upokojenim na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

 

Višina solidarnostnega dodatka:

Prejemniki pokojnine do 510 evrov: 300 evrov
Prejemniki s pokojnino med 510,01 evra in 612 evrov: 230 evrov
Prejemniki s pokojnino med 612,01 in 714: 130 evrov

Pri določitvi zneska za dodatek so upoštevali višino pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je oseba prejela v decembru 2020. V znesek pokojnine za obračun dodatka so upoštevali še del vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju ter dodatke in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako so upoštevali znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za januar lani, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod pridobil že za izplačilo letnega dodatka v lanskem letu.

Izplačani dodatek se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev razen pri izredni denarni socialni pomoči. Prav tako ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po zakonih o izvršbi in zavarovanju ali o davčnem postopku. Poleg ne bo podlaga za obračun dohodnine in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Novembra je imelo pokojnino v višini do 700 evrov nekaj manj kot 199.000 upokojencev.

 

T. C.