Danes potekajo lokalne volitve

Vir: hudo.si

Danes potekajo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet.

V Ljubljani je deset kandidatov za župana, glasuje pa se za enega. Za župana je izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov. Če nobeden od kandidatov ne dobi večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.

V Mestni občini Ljubljana kandidira kar 21 list za mestni svet. Voli se 45 članov mestnega sveta, glasuje se za eno listo kandidatov.

Vsa volišča v Mestni občini Ljubljana so dostopna tudi invalidom.

K. P.