Brezplačno SMS obveščanje Energetike Ljubljana

Dva sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer vročevodno in plinovodno omrežje, ki v skupni izmeri obsegata več kot 1600 km cevi so v upravljanju Energetike Ljubljana. Za zanesljivo dobavo toplote in zemeljskega plina, kot tudi za razvoj obeh omrežij, poleg nepredvidenih intervencijskih del izvajajo tudi sistematične obnove in širitve omrežij. Ker so dela na omrežjih povezana tudi z zaustavitvijo obratovanja in prekinitvijo dobave energije, uporabnike o posameznih delih sproti obveščamo.

Uporabniki toplote in/ali plina se lahko na spletni strani bivanjudajemoutrip.si ali preko mobilnega portala m.te-tol.si prijavite na brezplačno SMS obveščanje o delih na omrežju Energetike Ljubljana.

A. K.

Vir: energetika-lj.si