Foto: Nova24TV
“Na seji Odbora za kulturo, ki je potekala v sredo, 15. 7. 2020, na temo Napovedane spremembe Zakona o radioteleviziji Slovenija je predsedujoča temu odboru poslanka Violeta Tomić ponovno kršila 51. člen Poslovnika Državnega zbora in s tem onemogočila, da bi pri obravnavani točki dnevnega reda sodelovali vsi predstavniki zainteresirane javnosti,” v dopisu navaja vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na predsednika Državnega zbora RS naslovil protest zaradi kršitev Poslovnika Državnega zbora in neprimernega vodenja seje Odbora za kulturo s strani predsednice Violete Tomić. V dopisu izpostavil, da je na seji Odbora za kulturo, ki je potekala v sredo, 15. 7. 2020, na temo Napovedane spremembe Zakona o radioteleviziji Slovenija predsedujoča temu odboru poslanka Violeta Tomić ponovno kršila 51. člen Poslovnika Državnega zbora in s tem onemogočila, da bi pri obravnavani točki dnevnega reda sodelovali vsi predstavniki zainteresirane javnosti.

V dopisu navaja tudi: »Na sami seji je več poslanskih skupin s postopkovnimi predlogi predlagalo, da se o sodelovanju vabljenih na sejo s strani poslanske skupine SDS glasuje. Kljub temu predsedujoča predloga ni dala na glasovanje, dodatno vabljene pa je obtožila, da bo njihova razprava nekulturna in sovražna, medtem ko je na eno od preteklih sej vabila Domna Saviča, ki je preko socialnega omrežja Twitter kristjane označil z izrazom »pičke klerotalibanske.«

“Med vodenjem seje je svoje odločitve primerjala in utemeljevala z vodenjem sej predsednikov in predsednic ostalih odborov in ob tem navajala napačna dejstva. Prav tako je moč opaziti, da poslanka Violeta Tomić Odbor za kulturo vodi zelo pristransko in nedostojno. Njeno obnašanje in odnos do sodelujočih na sejah ter poslank in poslancev je neprimeren in v nasprotju z Etičnim kodeksom poslancev. Tako je npr. s poslanko NSi Tadejo Šuštar, ki jo je v svoji razpravi korektno opozorila na neprimerno obnašanje na seji, komunicirala neprimerno in poniževalno. Medtem ko poslanca SD Franca Trčka, ki je v svoji razpravi cinično opisoval poskus umora takratnega novinarja Večera Mira Petka, razprave poslank označil za “kokodakanje”, Vlado Republike Slovenije pa poimenoval “vlada skrajnega primitivizma”, ni niti opozorila.

Krivec predlaga, da vodenje prevzame nekdo drug

“Ker do kršitev poslovnika in neprimernega vodenja sej Odbora za kulturo prihaja ob vsakokratnem sklicu, vas naprošamo, da ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi in zagotovite korektno vodenje Odbora za kulturo. Zaradi vsega naštetega (samovoljnih odločitev glede vabljenih na predlog poslanske skupine SDS, neprimernega vodenja, komentiranja razprav, nespoštljivega odnosa) predlagamo, da vodenje Odbora za kulturo prevzame nekdo drug, ki bo spoštoval Poslovnik državnega zbora in Etični kodeks poslancev.” 

T. C.