Foto: Facebook

Kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bodo vloge za začasno zaščito ukrajinskih beguncev na posameznih upravnih enotah rešene hitreje in kaj bo vlada storila, da bodo vloge za denarno pomoč, prav tako pa izplačilo odobrene denarne pomoči, na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov potekali hitreje?

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s težavami ukrajinskih beguncev v Sloveniji.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

medtem, ko je ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon še pred petimi meseci grobo kritizirala obisk Kijeva takratnega predsednika vlade Janeza Janše, kot evropska poslanka pa v Evropskem parlamentu nasprotovala, da Ukrajina dobi status kandidatke in postane članica EU, pa se v teh dneh brezsramno udeležuje obiska v Ukrajini z namenom, da izrazi politično in praktično podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem, kot je sama zapisala na socialnih omrežjih. Medtem pa se ukrajinski begunci v Sloveniji še vedno spopadajo s težavami pri raznih postopkih, ki so potrebni za reševanje njihovega statusa in njihovega preživljanja.

Tako na humanitarni organizaciji Karitas poudarjajo, da je v veliko primerih minilo že več kot tri mesece, begunci, ki so nastanjeni pri zasebnikih, pa zaradi težav pri postopkih še vedno niso prejeli nobene državne pomoči, niti za preživljanje niti za namestitev, vloge tako za status kot tudi za pomoč, pa se rešujejo zelo neenakomerno. Nekateri begunci imajo vloge rešene takoj, drugi pa čakajo zelo dolgo. V tem času, ko begunci ne morejo preživeti sami, jim pomagajo pri preživljanju dobrodelne organizacije, kot je npr. tudi Karitas.

Po informacijah Karitasa, so največje težave, s katerimi se soočajo begunci iz Ukrajine:

–    zakasnitve pri izdaji odločb o denarni pomoči,

–    zakasnitve izplačil že odobrene denarne pomoči,

–    stanje, da so v času od oddaje vloge za začasno zaščito do prejema statusa povsem brez dohodkov, tisti, ki živijo v zasebnih nastanitvah, pa tudi brez drugih sistemskih virov pomoči in podpore za preživetje,

–    nedorečenost in neusklajenost vključevanja otrok v vrtce, kjer ni jasnih skupnih smernic, ampak vsak vrtec ravna po svoje, dokler nimajo odločbe Centra za socialno delo je tudi dokaj nejasno, kako je s plačilom vrtca.

V duhu besed, ki jih je v nagovoru slovenskemu parlamentu izrekel predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski: »Zahvala vsem državam Evropske unije, ki si prizadevajo za našo osvoboditev. Vsi moramo delovati skupaj. Hvala za pomoč tudi državam, ki niso finančno močne in nimajo veliko zmogljivosti za pomoč. Zahvaljujem se slovenskemu narodu za vaše veliko in hrabro srce.« in glede na zgoraj navedeno sprašujem naslednje:

  1. Kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bodo vloge za začasno zaščito na posameznih upravnih enotah rešene hitreje (ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek)?

 

  1. Kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bodo vloge za denarno pomoč, prav tako pa izplačilo odobrene denarne pomoči, na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov potekali hitreje?

 

  1. Drugi odstavek 34. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb sicer določa, da se denarna pomoč izplačuje mesečno s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka, kar pa lahko pomeni tudi mesec dni čakanja na izplačilo. Glede na navedeno, pa tudi glede na zamude pri izplačevanju že odobrene denarne pomoči, me zanima, kaj bo vlada storila, da bi bilo izplačilo denarnih pomoči ukrajinskim beguncem hitrejše (npr. v tednu dni)?

 

  1. V Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb je v 29. členu zagotovljena pravica do izobraževanja, ki jo zagotovi urad v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvom, in šolami. Medtem, ko zakon ne ureja vključevanja predšolskih otrok v vrtce, hkrati pa tudi ni jasnih smernic v zvezi s tem, se pojavlja nedorečenost in neusklajenost vključevanja otrok v vrtce, vsak vrtec pa ravna po svoje. Prav tako tudi ni jasno kako je s plačilom vrtca, vse dokler posameznik ne prejme odločbe Centra za socialno delo. Zato me zanima, kako namerava vlada reševati navedeni problem in kaj bo storila, da bodo vloge na Centrih za socialno delo rešene hitreje?

 

  1. Glede na informacijo, ki jo je zaslediti v medijih, da največji izziv predstavlja količina vloženih prošenj za mednarodno zaščito, tudi drugih državljanov in ne samo ukrajinskih, me zanima, koliko vloženih prošenj je Slovenija prejela s strani ukrajinskih državljanov in koliko je bilo vloženih prošenj za azil s strani drugih državljanov. Prosim za tabelarični pregled vloženih prošenj za mednarodno zaščito po državljanstvu.

Za odgovor se vam zahvaljujem.

Preberite tudi: 

Anja Bah Žibert: Jonas Žnidaršič volivce opredeljuje kot nezmožne pravilnega odločanja