Foto: SDS

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je Vladi Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z domnevnim zakotnim pisarstvom podjetja Ipsilaw, pravno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Poslansko vprašanje v celoti objavljamo v nadaljevanju.

 

Spoštovani,

s prepovedjo tako imenovanega zakotnega pisaštva se preprečuje odplačno opravljanje odvetniškega poklica tistim osebam (pooblaščencem), ki odvetniškega statusa nimajo, s čimer se ščiti tudi stranke pred zanje neugodnimi posledicami, ki bi jih imela procesna dejanja njihovih nekvalificiranih pooblaščencev (sodba Ips 33582/2012).

V začetku aprila letos sem v medijih zasledila poročanje o spornem poslovanju podjetja Ipsilaw, pravno in poslovno svetovanje registriranega v Ljubljani. Gre za zasebno gospodarsko družbo, ki sta jo 20. 8. 2021 ustanovili Maja Jensterle in Urška Klakočar Zupančič, sedanja predsednica Državnega zbora Republike Slovenije. Maja Jensterle bo imenovana za vodjo kabineta predsednice Državnega zbora Republike Slovenije. Iz javno dostopnih podatkov, objavljenih na Ajpesu, je razvidno, da je omenjeno podjetje registrirano za: izdajanje knjig in časopisov, drugo založništvo, drugo informiranje, druge pravne dejavnosti, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, pomožne dejavnosti za izobraževanje, umetniško uprizarjanje, spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, umetniško ustvarjanje, medtem ko je glavna dejavnost te družbe, razvidno iz 2. člena statuta podjetja, objavljenega na Ajpesu, tako imenovana »druge pravne dejavnosti«.

Po poročanju medijev je razvidno, da gre dejansko za opravljanje odvetništva, ki pa ne sledi dejavnostim, kot izhajajo iz registriranega podjetja. Kot izhaja iz medijev, podjetje Ipsilaw, pravno in poslovno svetovanje ponuja odplačno zastopanje na sodiščih, odplačno sestavljanje pisnih vlog v postopkih na sodiščih ter odplačno zastopanje na narokih (včasih se je temu reklo nezakonita pravna pomoč).

 

Po poročanju medijev na Okrajnem sodišču v Ljubljani poteka več postopkov, kjer omenjena gospodarska družba Ipsilaw zastopa stranke. Oziroma po menjavi poslovnega modela ta gospodarska družba tako imenovanim upravnikom ponuja svetovanje v tem okviru tako, da upravniki strankam kot svoje storitve nato ponujajo in zaračunavajo – njene storitve.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali so ministrstvo, pristojno za pravosodje, ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, ministrstvo, pristojno za delo, in ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, seznanjeno z opisanim spornim poslovanjem gospodarske družbe Ipsilaw, pravno in poslovno svetovanje, iz katerega izhaja, da gre za sum zakotnega pisaštva?
2. Ali je temeljno pravilo pravosodja, da lahko stranke na sodiščih odplačno zastopajo samo odvetniki, kot izhaja iz 2. člena Zakona o odvetništvu?
3. Ali gre pri opisanem spornem poslovanju za ravnanje, ki je v nasprotju s temeljnim pravilom gospodarskih družb, da smejo gospodarske družbe opravljati gospodarsko dejavnost zgolj v mejah dejavnosti, kot je določeno v 6. členu Zakona o gospodarskih družbah?
4. Ali gre pri opisanem spornem poslovanju za delo na črno, kot izhaja iz 3. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in 22. člena Zakona o odvetništvu?
5. Kako bodo ukrepali Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni organi v okviru svojih pristojnosti v primeru ugotovljenih nepravilnosti v opisanem primeru spornega poslovanja?

Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS