Poslanec Slovenske demokratske stranke Jože Tanko je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem ustavnega določila o čisti pitni vodi.

 

Njegovo celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

januarja 2019 sem Vladi RS postavil vprašanje v zvezi izvajanjem 70.a člena Ustave RS, ki je bil konec leta 2016 vpisan v Ustavo RS in s katerim se je vsem določila pravica do pitne vode. V ustavnem zakonu je bilo določeno, da je potrebno predpise v zvezi s tem členom ustave urediti v 18 mesecih po sprejetju.

Tedaj sem vprašal naslednje:

  1. Ali je vlada v predpisanem 18-mesečnem roku uspela uskladiti zakonodajo s 70. a členom ustave?
  2. Koliko proračunskih sredstev je bilo od sprejema omenjene ustavne določbe do danes dodatno namenjenih in porabljenih za izvrševanje omenjene ustavne določbe in za katere projekte?
  3. Koliko proračunskih sredstev in za katere projekte namenja vlada v rebalansu proračuna za leto 2019 za izvrševanje omenjene ustavne določbe?

Če povzamem, je Vlada RS v odgovoru zapisala, da je bila 11. 5. 2017 ustanovljena medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v ustavo RS, da je bila 6. 12. 2018 ustanovljena nova medresorska delovna skupina z isto nalogo, ki naj bi delo opravila najkasneje do 31. decembra 2019. Vlada je tudi zapisala, da finančnih posledic še ni mogoče oceniti.

18-mesečni rok za uskladitev zakonodaje z navedeno ustavno določbo se je iztekel sredi leta 2018, torej pred 5 leti.

Zanima me naslednje:

  1. Ali je vsa zakonodaja usklajena s 70. a členom ustave? Če ni, katera ni in zakaj ni?
  2. Koliko proračunskih sredstev je bilo od sprejema omenjene ustavne določbe do sedaj namenjenih in porabljenih za izvrševanje omenjene ustavne določbe ter za katere projekte?
  3. Koliko sredstev so morale za izvajanje te določbe dodatno zagotoviti in koliko javna podjetja?

 

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS