Poslansko vprašanje: Ali je šlo pri imenovanju Polone Fijavž za kršitev Zakona o RTV Slovenija?

Pred imenovanjem Polone Fijavž za v. d. odgovorne urednice Informativnega programa prvega programa TV Slovenija bi uprava morala pridobiti mnenje uredništva, vendar ga ni pridobila. Je šlo torej za kršitev Zakona o RTV Slovenija?

Poslanka Slovenske demokratske stranke Alenka Jeraj je na ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s kršitvami Zakona o RTV Slovenija.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

po odstopu Jadranke Rebernik s funkcije odgovorne urednice Informativnega programa na Prvem programu TV Slovenija od 19. septembra opravlja to funkcijo kot vršilka dolžnosti Polona Fijavž.

Vendar pa bi pred imenovanjem Polone Fijavž za vršilko dolžnosti odgovorne urednice Informativnega programa prvega programa TV Slovenija uprava morala predhodno pridobiti mnenje uredništva.

21. b člen Zakona o RTV Slovenija med drugim namreč določa sledeče:

»(1) Odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje uprava na predlog direktorjev, določenih v statutu. Za mesta odgovornih urednikov programov direktorji, določeni v statutu, izvedejo javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik programa.

(2) Direktorji, določeni v statutu, se pred podajo predloga o imenovanju odgovornega urednika posvetujejo o kandidatih za odgovornega urednika s programskimi delavci v uredništvu, za katero bo odgovorni urednik imenovan.

(3) Če direktorji, določeni v statutu, ne pridobijo pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, za katero je kandidat predlagan, mora uprava za imenovanje takega kandidata pridobiti soglasje sveta. V tem primeru ima uredništvo pravico predlagati svetu v soglasje svojega kandidata za odgovornega urednika, ki se je javil na javni razpis. Postopek izdaje soglasja na svetu določa statut.«

Glasovanje je sicer bilo izvedeno naknadno, 28. septembra. Od 134 programskih sodelavk in sodelavcev, ki so imeli pravico glasovanja, je svoje mnenje na volišču oddalo 57 upravičencev, po elektronski pošti pa je komisija prejela tri glasovnice. Skupaj je tako glasovalo 60 upravičencev, za Fijavževo se je izreko 59 delavcev.

Glede na navedeno me zanima:

1. Ali je šlo v navedenem primeru imenovanja Polone Fijavž brez predhodnega mnenja uredništva za kršitev Zakona o RTV Slovenija?

2. Ali je njeno trenutno imenovanje zakonito, glede na dejstvo, da je v naknadnem glasovanju zanjo glasovala manj kot polovica zaposlenih v uredništvu?

3. Je glede na navedeno dogajanje na RTV Slovenija ukrepal Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije? Kako bo ukrepalo Ministrstvo za kulturo?

Spletno uredništvo
Vir: poslanska skupina SDS