Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede vključevanja trans-spolnih žensk v ženske ekipe. Evropska komisija namreč spodbuja vključevanje trans-spolnih oseb v šport prek pobud, ki jih med drugimi financira tudi Erasmus+, kot je na primer “Sport for all genders & Sexualities”.

Odločitev o tem, ali se omogoči vstop v ekipo trans-spolni osebi sprejmejo športni klubi. Evropska komisija sicer trdi, da spoštuje avtonomijo športnih zvez, a hkrati financira izmenjavo najboljših praks o vključevanju moških, ki se identificirajo kot ženske, v ženski šport.

Kot poudarja evropski poslanec, obstajajo velike fiziološke razlike med moškimi in ženskami, ki povprečnemu moškemu dajejo pomembno prednost pred povprečno žensko. Te razlike lahko tudi pomenijo, da so v kontaktnih športih ženske izpostavljene večjemu tveganju za poškodbe, ko tekmujejo proti moškim. Na mednarodni ravni, tudi s strani Športnega arbitražnega sodišča, je zato splošno priznano, da morajo imeti športnice možnost tekmovati ločeno od športnikov. S tem se priznava, da med moškimi in ženskami obstajajo pomembne fiziološke razlike, ki omogočajo moškim športnikom tekmovalno prednost, pri ženskim športnicam pa lahko pomenijo večje tveganje za poškodbe.

Čeprav so odločitve o organizaciji in dostopnosti športnih tekmovanj v pristojnosti športnih zvez, pa Evropska komisija spodbuja vključevanje trans-spolnih oseb v šport prek pobud, ki jih financira program Erasmus+.

Poslanca na podlagi navedenega zanima, ali je Evropska komisija prepričana, da projekti kot je, na primer, »Sport for all genders & Sexualities« upoštevajo potrebo po uravnoteženju varnosti, pravičnosti in vključenosti športnic z zahtevami trans-spolnih oseb?

Poslanec prav tako želi vedeti, katere so tiste pobude, ki jih sprejema in podpira Evropska komisija, ki obravnavajo posebne potrebe ženskih športnic?

Dr. Milan Zver je na komisijo naslovil tudi vprašanje, ali razmišlja o kakršnih koli smernicah za športne zveze, morda po vzoru Smernic za vključevanje trans-spolnih oseb v domačem športu, ki jih je pripravil Svet za šport Združenega kraljestva, da bi jim pomagala pri usklajevanju pravic žensk na podlagi spola in vključevanje trans-spolnih oseb?

Z naraščajočim vključevanjem transspolnih posameznikov v družbo se povečuje verjetnost, da bo v športu tekmovalo več transspolnih športnikov. “To že povzroča težave in sproža pomembna vprašanja glede varnosti ženskih športnic, spoštovanja njihove telesne integritete, lastne identitete in zasebnosti. V športu je potrebno ohranjati pravične konkurenčne pogoje za vse udeležence,” še dodaja evropski poslanec.

Uredništvo
Vir: evropski poslanec dr. Milan Zver