Sporni kanalizacijski kanal (drekovod) nad največjim vodonosnikom, ki Ljubljani zagotavlja 90% čiste pitne vode, se gradi s cevmi, za katere ni bila preverjena požarna odpornost!

Janković ni za gradnjo izvedel niti projekta požarne varnosti niti se niso pri izbiri materialov za cevi ukvarjali s požarno odpornostjo cevi. To je na zadnji seji mestnega sveta javno potrdil direktor Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga, kot odgovor na ustno svetniško vprašanje. Gre za izjemno sporno zadevo, saj se v kanalizaciji pogosto znajdejo zelo vnetljive snovi, poleg tega pa iz kanalizacijskih odplak v ceveh nastaja tudi plin metan.

Svetniški vprašanji Aleša Primca (magnetogram seje):

»1. Ali je bil izveden projekt požarne varnosti kanalizacijskega kanala C0?

2. Kakšna je standardizirana požarna odpornost cevi, ki se vgrajujejo v kanal C0?«

Odgovor Davida Polutnika, direktorja javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga (magnetogram seje):

»Zdaj pa kar se tiče vaših vprašanj glede požarne varnosti. Projekt nima narejenega elaborata požarne varnosti, ker kanalizacija ne sodi med objekte, za katere bi bilo potrebno izdelati zasnovo, študijo, projekt požarne varnosti, ki velja po zakonodaji. V koliko smatrate, da bi mogli to naredit potem predlagam da date pobudo na državo in, ko bo država predpisala to v zakonodaji bomo mi to z veseljem pripravili in tudi naredili. Kar se tiče tudi kanala, cevovod za odpadno vodo ne sodi ne med manj zahtevne in tudi ne med visoko zahtevne, zato je to drugo vprašanje popolnoma nesmiselno.«

Uredništvo
Piše Aleš Primc