Na predlog Ministrstva za kulturo je dnevno nadomestilo v letu 2023 določeno v višini 37 evrov. Gre za 50 odstotno zvišanje višine lanskoletnega dnevnega nadomestila, ki je znašalo 25 evrov.

Poslanka največje opozicijske stranke SDS Alenka Jeraj je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z dvigom nadomestila za bolniško odsotnost za samozaposlene v kulturi.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Vlada Republike Slovenije je na 36. redni seji sprejela oz. izdala uredbo, ki določa višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2023. Na predlog Ministrstva za kulturo je tako dnevno nadomestilo v letu 2023 določeno v višini 37 evrov. Gre za 50 odstotno zvišanje višine lanskoletnega dnevnega nadomestila, ki je znašalo 25 evrov.

Kot ste zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade, je pravna podlaga za sprejetje Uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2023 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). ZUJIK v četrtem odstavku 82.a člena določa sledeče:

»Samozaposleni v kulturi lahko za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, prejme dnevno nadomestilo za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni. Nadomestilo lahko prejme največ za enkratno zadržanost z dela zaradi bolezni v posameznem letu. Dnevno nadomestilo dodeli ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi vloge samozaposlenega v kulturi, ki jo poda najkasneje 90. dan po nastopu zadržanosti z dela. Višino dnevnega nadomestila za tekoče leto določi vlada do 31. januarja tekočega leta.«

S povišanjem nadomestila naj bi se »prekinila večletna praksa, v skladu s katero so bili samozaposleni v kulturi ob najbolj trdovratnih boleznih prepuščeni prenizkim nadomestilom, ki so jih uvrščali globoko pod prag revščine.«

Zanima me:

  1. Na podlagi katerih podatkov oz. kriterijev se je nadomestilo dvignilo za 50%? Kdo je bil predlagatelj dviga?

2. Zakaj višine dnevnega nadomestila za 2023 niste določili v zakonskem roku (do 31. januarja 2023)?

3. Koliko je bilo v letih 2021 in 2022 med samozaposlenimi v kulturi takšnih zadržanosti z dela, ki so trajala najmanj 31 delovnih dni in koliko sredstev je za to namenila država?

4. Kdo nadzoruje bolniški stalež oz. upravičenost do prejema bolniškega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi?

5. Ali se vam ta dvig nadomestila ne zdi diskriminatoren do ostalih samozaposlenih, ki dobivajo nadomestilo glede na vplačane prispevke?

Uredništvo, J.V.