Znano je kdaj bodo samozaposleni prejeli finančno pomoč

Foto: Pixabay

Državni zbor RS je včeraj sprejel zakon po katerem bo država samozaposlenim v času epidemije izplačevala mesečni temeljni dohodek in jih oprostila plačevanja prispevkov.

 

Samozaposlenim, verskim uslužbencem in kmetom bo država za mesec marec izplačala 350 evrov temeljnega dohodka, za april in maj pa po 700 evrov. Prav tako jim aprila in maja ne bo treba plačati socialnih prispevkov.

Pogoj za izplačilo pomoči je, da upravičenci preko informacijskega sistema Finančne uprave RS (Furs) predložijo izjavo, s katero izjavljajo, da zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, piše v zakonu.

Izjava bo na voljo 14. aprila 2020, mogoče pa jo bo oddati preko sistema eDavki. Finančna uprava RS samozaposlene poziva, naj si čimprej uredijo dostop do eDavkov.

Vir: FURS

Upravičenci, ki bodo izjavo vložili do 18. aprila 2020 za mesec marec, bo FURS mesečni temeljni dohodek nakazal 25. aprila 2020.

Upravičenci, ki bodo izjavo vložili od 19. aprila do 30. aprila 2020 za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, bo FURS mesečni temeljni dohodek nakazal do 10. maja 2020.

Upravičenci, ki bodo izjavo vložili od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo FURS mesečni temeljni dohodek nakazal 10. junija 2020.

U. C.