Zbiranje predlogov na osnutek Odloka o proračunu MOL za 2019

Foto: Lizinjan.hr

Mestna občina Ljubljana je objavila osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Pisne predloge in pobude nanj lahko meščanke in meščani pošljete do 6. aprila 2018 na e-naslov: [email protected]. Predloge po navadni pošti na Mestni občini Ljubljana sprejemajo do 8. aprila 2018 na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, s pripisom »za proračun 2019«, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

Propračunski osnutek je dostopen tukaj.

S. L.