Zaskrbljujoče: Ali nas mora staranje v Sloveniji skrbeti?

Vir: Družbena omrežja

Danes zaznamujemo svetovni dan prebivalstva. Leta 1989, dve leti po tem, ko je prebivalstvo sveta doseglo pet milijard so Združeni narodi 11. julij razglasili za svetovni dan prebivalstva. Ta dan je namenjen razmisleku o vprašanjih, povezanih s prebivalstvom, in tudi o odnosu prebivalstva do okolja in razvoja in naj bi krepil zavedanje o tem.

Po podatkih Združenih narodov (ZN), ki jih je objavil slovenski statistični urad, na Zemlji živi več kot 7,7 milijarde prebivalcev. To je več kot poldrugo milijardo več kot pred 20 leti in skoraj 4 milijarde več kot pred 50 leti. Leta 2023 naj bi svetovno prebivalstvo preseglo 8 milijard, leta 2056 pa 10 milijard.

Število prebivalcev v Sloveniji raste.

SURS navaja, da se je v zadnjih 50 letih število prebivalcev Slovenije povečalo za približno 370.000 ali za malo več kot petino. Prebivalci Slovenije predstavljamo manj kot 0,3 promila svetovnega prebivalstva. V zadnjih desetih letih pa se je število prebivalcev Slovenije povečalo za približno 50.000.

Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je Slovenija edina od držav članic EU, ki še vedno nima urejene zakonodaje o dolgotrajni oskrbi, na kar je Slovenijo opozorila tudi Evropska komisija.

Številne države se zavedajo, da je potreben preobrat demografskega trenda, zato sprejemajo ukrepe v zvezi z družinsko politiko. Primera dobrih praks sta sosednji Avstrija in Madžarska. Slednja je med drugim sprejela ukrep, da so družine s štirimi ali več otroki oproščene davka na dohodek.

Glede na to, da bo čez nekaj desetletij bo v Sloveniji približno tretjina prebivalstva starejša od 65 let je oblikovanje strategije o družinski politiki neizogibno.

A. J.