Zakaj tranzicijska levica potrebuje učitelje

Foto: Finance.si

Minuli teden je bilo že veliko napisanega na račun stavke, ki jo je organiziral Štrukljev sindikat SVIZ. In ko sem poslušal njegove grozeče besede, si nisem mogel kaj, da ne bi pomislil na, ja, spet njega, strica Milana. Po spletu je namreč zaokrožil njegov govor, ki je bil objavljen v partijskem glasilu Komunist, leta 1973. In potem pomislim na vse tiste učitelje, takratne ˝tovariše in tovarišice˝, ki so nam v glavo vcepljali kravavo ideologijo. Druge izbire v bistvu sploh niso imeli, če so hoteli obdržati službo.
In če pogledam današnje stanje v slovenskem šolstvu, je jasno, zakaj tranzicijska levica potrebuje učitelje.
˝Učitelj je namreč vojak revolucije in zato mora biti pripravljen za svoje poslanstvo!˝

S. P.