Evropska komisija je marca letos Sloveniji poslala tri opomine. Med njimi je opomin, ker Slovenija do 12. januarja 2023 v svojo nacionalno zakonodajo ni prenesla prenovljene direktive o pitni vodi.

Poslanka Slovenske demokratske stranke Anja Bah Žibert je na ministra za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojana Kumra naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z opominom Evropske komisije Sloveniji glede direktive o pitni vodi.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V medijih je mogoče zaslediti informacijo o tem, da je Evropska komisija marca letos Sloveniji poslala tri opomine, ker v nacionalno zakonodajo v določenem roku ni prenesla treh evropskih direktiv. Med njimi je opomin, ker Slovenija do 12. januarja 2023 v svojo nacionalno zakonodajo ni prenesla prenovljene direktive o pitni vodi. Omenjena direktiva med drugim vključuje posodobljene varnostne standarde in na področju kakovosti v celotni verigi zagotavljanja vode uvaja metodologijo za upravljanje tveganj. Prav tako omenjena direktiva ureja področje uhajanja vode. Vključuje tudi določbe za izboljšanje dostopa do pitne vode. Z omenjeno direktivo bi sledili uresničevanju 70.a člena Ustave Republike Slovenije (pravica do pitne vode).

Glede na navedeno vas sprašujem naslednje:

1. Ali in kdaj je bila Slovenija opozorjena na prenos vsebine prenovljene direktive EU o pitni vodi?

2. Ali je Slovenija Evropski komisiji posredovala kakšen odgovor v zvezi s prenosom vsebine prenovljene direktive EU o pitni vodi, kdaj in kakšna je bila vsebina odgovora?

3. Zakaj Slovenija do 12. januarja 2023 v svojo zakonodajo ni prenesla vsebine prenovljene direktive o pitni vodi, ki vključuje tudi posodobljene varnostne standarde in uvaja metodologijo za upravljanje tveganj na področju kakovosti v celotni verigi zagotavljanja vode?

4. Kakšni so posodobljeni varnostni standardi in metodologija za upravljanje tveganj na področju kakovosti v celotni verigi zagotavljanja vode, ki sta del vsebine omenjene direktive?

5. Kakšna je časovnica prenosa vsebine omenjene prenovljene direktive o pitni vodi?

 

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS