Zakaj državna volilna komisija zavaja?

Vir: ftpo.eu

V teh dneh so na Novi24TV in v Demokraciji objavili članek o tem, kako naj bi v Ljubljani na lokalnih volitvah goljufali. Šlo naj bi za prijavljanje bivališča v Ljubljani predvsem tujcev za obdobje volitev, ker naj bi le-ti s tem pridobili volilno pravico in proti plačilu (75 EUR) volili Jankovića in njegovo listo.

Členek v nadaljevanju navaja, da so novinarji glede tega povprašali v Državni volilni komisiji. Odgovor DVK se je glasil, da imajo po 5. členu Zakona o lokalnih volitvah pravico voliti v občinski svet tudi tujci, ki pa naj ne bi imeli pravice voliti župana. Pravico voliti župana naj bi, po besedah DVK, imeli le državljani Republike Slovenije. Prijavljanje bivališča tujcev v občinah naj zato ne bi imelo vpliva na izvolitev župana. (Celoten članek: http://nova24tv.si/slovenija/politika/druzbena-omrezja-o-domnevno-zgoljufanih-volitvah-v-ljubljani-okoli-35-000-prislekov-z-juga-dobilo-dovoljenje-za-bivanje-za-14-dni-75-evrov-in-listek-kaj-naj-obkrozijo-na-volitvah/ in http://www.demokracija.si/slovenija/druzbena-omrezja-o-domnevno-zgoljufanih-volitvah-v-ljubljani-okoli-35-000-prislekov-z-juga-dobilo-dovoljenje-za-bivanje-za-14-dni-75-evrov-in-listek-kaj-naj-obkrozijo-na-volitvah.html )

5. člen zakona se resnično nanaša na volitve v občinske svete, kjer je navedeno, da v občinski svet lahko volijo državljani RS, državljani EU s stalnim prebivališčem v Sloveniji, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in s prijavljenim bivališčem v RS.

Vendar, če preberemo zakon do konca, pridemo do dela, ki se nanaša na volitve župana. In 103. člen se glasi: »Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno pravico pri volitvah v občinski svet.

Pravico biti voljen za župana ima oseba iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.« Torej pravico voliti župana imajo vsi, ki lahko volijo svetnike, za župana pa so lahko izvoljeni le državljani RS. (Celoten zakon: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308 )

Ker močno dvomim, da Državna volilna komisija ne bi poznala osnovne zakonodaje s področja volitev, se pojavlja vprašanje, zakaj DVK zavaja oziroma laže? Osebno se mi zdi logičen le en odgovor na to vprašanje, in sicer DVK se želi zaščititi, ker je vse, kar navaja članek Nove24TV in Demokracije res!

A. Ž.