Vse več tuje priseljenih in vse manj državljanov Slovenije

Vir: stajerska.eu

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je se je v tretjem četrtletju lanskega leta v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2017. Odselilo se je 3.887 prebivalcev, priselilo pa 9.947 oseb. Selitveni prirast državljanov Slovenije je tako trideseto četrtletje zapored negativen, medtem ko selitveni prirast tujih državljanov pozitiven. V enakem obdobju leta 2018 se je v Slovenijo priselilo 6.768 tujcev. Iz države se je odselilo 708 državljanov več, kot se je priselilo.

Število prebivalcev Slovenije se je v tretjem četrtletju leta 2018 povečalo za 6.545, pri čemer se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za 52, število tujih državljanov pa se je povečalo za skoraj 6.600.

V tretjem četrtletju lanskega leta se je rodilo 5.239, umrlo pa je 4.754 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 303 manjše, število umrlih pa za 169 višje kot v istem obdobju leta 2017.

D. Z.