Foto: Pixabay

Vlada je izdala odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, iz katerega se financirajo številni ukrepi, med drugim tudi za trajnostno mobilnost, zmanjševanje emisij, obnovljive vire energije ipd. Vlada je pred kratkim namenila iz podnebnega sklada 106,8 milijona evrov za energetske vavčerje za ranljive posameznike. 

Kot je pojasnil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, odlok sledi trendom v letošnjem letu in hkrati odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih.

Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov. Na podlagi gibanja cene kuponov iz preteklosti je letni priliv v letih 2022 in 2023 ocenjen na 170 milijonov evrov letno. Razpoložljiva sredstva tj. skupna ocena prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let je za obdobje 2021-2023 je ocenjena na 525,214 milijona evrov.

Iz sklada se financirajo številni ukrepi za zmanjševanj emisij ogljikovega dioksida. »S tem odlokom smo aktualizirali program že sprejete zakonske odločitve. Parlament je namreč sprejel zakon in uvedel t. i. energetske vavčerje za ranljivejše skupine in v ta namen smo namenili kar 106,8 milijona evrov,« je poudaril minister.

Vlada aktualizirala prihodke v podnebni sklad, »saj je zaradi dviga cen emisijskih kuponov prihodkov bistveno več kot smo pričakovali pred letom dni. Ob upoštevanju, da se na letni ravni v ta sklad steče približno 170 milijonov evrov in da smo imeli nekaj presežka tudi iz preteklih let, smo dodatna sredstva namenili še za tiste ukrepe, ki so se v zadnjem obdobju izkazali kot ukrepi, kjer moramo sredstva povečati.«

U. C.