Vir: Twitter

Na včerajšnji seji se je vlada seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu z načrtom sproščanja pripravijo odloke, ki bodo obravnavani na današnji seji vlade. Vlada je med drugim dopolnila Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

 

Vlada je odločila, da bodo osebe, ki izvajajo storitve in prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, bodo na podlagi navedene določbe vključene v posebni presejalni program, na podlagi katerega bodo imele prednostno obravnavo na testiranjih, podobno kot to urejeno za zaposlene v zdravstveni dejavnosti, v vzgoji in izobraževanju ter za tiste, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe.

Do 19. februarja podaljšani tudi ti ukrepi

Vlada je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S sprejetim odlokom se do 19. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
  • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih zgradbah

U. C.