V Državnem Zboru je potekala 47. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Tudi tokrat je Poslanska skupina SDS zagotovila sklepčnost, saj je bil dnevni red seje potrjen zaradi prisotnosti opozicije.

V nadaljevanju objavljamo stališče, ki ga je predstavil poslanec Zvone Černač.

Včeraj je bil brez glasu proti, vendar pa brez glasov SDS sprejet interventni zakon, ki bi bil sprejet soglasno, tako kot je bila pred tremi tedni soglasno sprejeta novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, v kolikor ga v koaliciji ne bi obremenili s posegom v žepe ljudi, z dodatnim davkom, ki bo obremenil vse, tudi tiste na prizadetih območjih.

Na drugi strani pa hitre pomoči, razen v simboličnem znesku, ne bodo dobili tisti, ki jo najbolj potrebujejo, torej tisti, ki jim je odneslo njihove domove.

Dobil pa jo bo npr. nek filmar in sicer v višini 50.000 evrov za izgubljen snemalni teden.

V zakonu je torej uzakonjen nov prisilni solidarnostni davek, ki obremenjuje vse, kljub temu, da za to ni nobene potrebe.

Sredstev za izvedbo interventnega zakona, ki je bil sprejet včeraj, je več kot dovolj. V oceni finančnih posledic zakona ste zapisali » V letu 2023 in 2024 bodo predlagane zakonske rešitve povišale odhodke za 145 mio evrov, izpad prihodkov pa bo znašal skupaj 22 mio evrov, skupaj so finančne posledice zakona 167 mio evrov. Predlagani zakon nima negativnih finančnih posledic na druga javnofinančna sredstva« . Samo rebalans proračuna za leto 2023 trikrat toliko, 520 mio evrov. Vi pa ste na silo v zakon vrinili prisilno solidarnostno dajatev, za katero je PV včeraj ocenil, da bo iz žepov ljudi v dveh letih pobrala eno milijardo tristo milionov evrov.

Taka določba, če bi sploh bila potrebna, ko bi se izčrpali vsi drugi viri, racionalizacije in prerazporeditve, sodi v zakon o obnovi, kar smo včeraj tudi predlagali, vendar je koalicija ta predlog zavrnila, s tem pa onemogočila, da bi bil zakon soglasno sprejet.

SDS vedno deluje konstruktivno. Tako v obdobju, ko je vodila  vlado, kot takrat, ko smo v opoziciji.

Ko smo prvič vodili vlado v letih 2004 do 2008, smo s takrat no opozicijsko SD uskladili več kot polovico zakonov. Enako bi bilo tudi v ostalih dveh mandatih, ko smo vodili vlado, vendar na strani takratne opozicije, sedanje koalicije, ni bilo interesa za sodelovanje.

Kot opozicijska stranka smo v zadnjem letu podprli številne rešitve koalicije, ki so bile dobre za ljudi, tudi če niso bile vse popolne in bi lahko bile boljše. In to kljub temu, da se koalicija z nami nikoli ni predhodno posvetovala, kaj šele usklajevala.

Po zadnji ujmi pa je bila napoved PV glede sodelovanja z opozicijo drugačna, zato smo iskreno pričakovali odgovorno in konstruktivno držo njegove stranke, predvsem pa smo pričakovali, da bo držalo to, s čimer se je g. Golob pred kakimi desetimi dnevi javno strinjal, ko je podprl predsednika naše stranke, g. Janšo v tem, da mora vlada najprej postrgati vse tisto, kar ni nujno potrebno, izkoristiti vse razpoložljive vire in evropska sredstva iz različnih mehanizmov in šele potem, če bo to potrebno, morebiti poseči tudi na prihodke davkoplačevalcev.

Včeraj pa je vlada z interventnim zakonom najprej posegla v žepe ljudi, šele kasneje bo iskala druge vire. To pa pomeni, da kakega motiva za racionalizacije porabe ni več, saj so dodatna sredstva iz žepov ljudi, tudi iz žepov tistih na prizadetih območjih, že zagotovljena. Narobe. Dvakrat narobe.

Spoštovani.

Očitno ste po slabem mesecu dni od ujme presodili, da je prišel čas, ko ponujene roke SDS pri obnovi po hudi ujmi ne potrebujete več . Kljub temu v SDS svoje drže ne spreminjamo.

Tudi v prihodnje bomo pri odločitvah vedno izhajali iz interesov tistih, katerim smo odgovorni. Iz interesov ljudi. Vse kar bo za ljudi dobro, bomo še naprej podpirali in ostro nasprotovali vsemu, kar po nepotrebnem birokratsko obremenjuje njihovo življenje in delo, predvsem pa bomo vedno ostro nasprotovali nepotrebnim oblastnim posegom v denarnice ljudi, kot je bi ta včerajšnji, ki jim bo po besedah PV g. Goloba iz žepov v dveh letih pobral 1,3 milijarde evrov.

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS