Foto: Arhiv

Poslanska skupina SDS je v Državni zbor vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z naslednjo točko dnevnega reda: Predlog Deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Na to temo je potekala tudi novinarska konferenca, na kateri je sodeloval poslanec mag. Branko Grims.

Kot je dejal mag. Grims, so razlogi za sklic seje jasni. “Gre za dejstvo, da se je 24. februarja 2022 v Ukrajini začela agresija, ko je Rusija frontalno napadla praktično celotno območje Ukrajine, kasneje se je reorganizirala, vendar posledice napada, ki se je odvijal na območju Buče, v Kramatorsku in nekaterih drugih delih, odmevajo po celem svetu, Dokazi in sledi za zločine proti človeštvu so jasni. Gre za dejanja, ki imajo vse indice genocida, kar ne more ostati brez odziva in brez posledic.”

“Evropski parlament je z zelo veliko večino sprejel posebno resolucijo, več kot 450 evropskih poslank in poslancev je glasovalo za, s katero zahteva, da se te zločine razišče, da se stori vse, da bodo kaznovani in predlaga, da se ustanovi posebno mednarodno sodišče, kajti sedanje Mednarodno sodišče nima neposredne pristojnosti za tragedijo, ki se odvija v Ukrajini.

Vsi vemo, da je v vojni prva žrtev vedno resnica, zato je potrebna ohranitev dokazov in sodelovanje mednarodnih institucij v preiskavi, ki bi zagotavljala, da je le-ta neodvisna in čim bolj objektivna. Evropski parlament s to resolucijo poziva k zaščiti dokazov pred uničenjem in obenem pozdravlja ustanovitev posebne preiskovalne komisije pod vodstvom Poljske, Litve in Ukrajine, v kateri sodeluje tudi tožilec mednarodnega sodišča, z njim pa sodeluje tudi visoki komisariat OZN.

Resolucija zajema tudi poziv, da bi se k tej preiskavi in k prizadevanju za ohranitev dokazov ter prizadevanju za vzpostavitev mednarodnega prava na celotnem območju pridružilo čim več držav. V poslanski skupini SDS zato na podlagi 110. člena Poslovnika Državnega zbora predlagamo, da Državni zbor sprejme Deklaracijo o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini,” je dejal mag. Grims.

V predlagani resoluciji je zapisano naslednje:

Na podlagi poziva v Resoluciji o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini, ki jo je 19. maja 2022 sprejel Evropski parlament, Državni zbor Republike Slovenije izraža podporo Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini.

Državni zbor se tako pridružuje skupnim prizadevanjem in pozivom, izraženim v Resoluciji Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini. Državni zbor navedeno Resolucijo podpira v celotnem besedilu in brez pridržkov.

S podporo Resoluciji pozivamo Vlado Republike Slovenije, da tudi ona sledi priporočilom iz Resolucije Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini in se pridruži skupni preiskovalni skupini Litve, Poljske in Ukrajine, ki jo bo usklajeval Eurojust in v kateri bo prvič udeležen tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, da bi olajšali preiskave in pregon v sodelujočih državah, pa tudi tiste preiskave, ki bi jih lahko pozneje prenesli na Mednarodno kazensko sodišče.

 

Kot je še dejal mag. Grims, so po vseh dosegljivih informacijah za Resolucijo Evropskega parlamenta glasovali vsi slovenski evropski poslanci in glede na to, da je bila sprejeta z izjemno veliko večino, pričakuje, da bo tudi Državni zbor Republike Slovenije pokazal enotnost, da bo zločin označil za zločin in da bo strmel k pregonu zločina, saj ta ne sme ostati brez odziva, ampak ga je potrebno kaznovati. “Prvi pogoj, da do tega pride, je osnovanje ustrezne komisije, ki bo preiskala zadeve in shranila dokaze, da bo kasneje delo ustreznega Mednarodnega sodišča sploh mogoče,” je še dodal.

Na vprašanje, kakšno je stališče SDS glede pisem, ki jih je prejel predsednik vlade glede oblikovanja stališča Slovenije do vojne v Ukrajini, je poslanec mag. Grims odgovoril, da je mir v Ukrajini v tem trenutku skoraj nedosegljiv. “Najprej bo potrebno doseči neko ravnovesje na terenu, potem bo morda prišlo do pogajanj in nato do tega, česar si upam vsi želimo, to je mir, da se ta nesrečno agresivna vojna, ki za sabo pušča mnoga hudodelstva, čim prej konča. To dogajanje je namreč iz vsakršnega vidika izjemno negativno tako za Slovenijo, kot za celoten svet. Iz tega razloga je jasno, da je realno drugo pismo, če želimo doseči ravnovesje. V SDS smo zelo veseli podpore tako širokega kroga. Samo to je realna pot, vse drugo je znanstvena fantastika in nima stika z realnostjo. Potrebno je biti realen in storiti vse, da do miru čim prej pride. Prvi pogoj za to je ravnovesje na terenu, da sploh pride do resnih pogajanj in potem do zaključka te nesrečne vojne,” je odgovoril poslanec.

Na vprašanje o tem, če se ne strinja s stališčem prvega pisma, v katerem so podpisniki zapisali, da več orožja vojno podaljšuje ter da lahko zaradi slednjega eskalira v dolgotrajno pozicijsko vojno, je mag. Grims odgovoril, da “bi bilo zelo zanimivo, če bi ti predlagatelji šli to razložiti Ukrajincem.”

Dodal je: “Poslanska skupina SDS je hkrati z vložitvijo predloga za izredno sejo na predsednico Državnega zbora naslovila poziv, da povabi predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega, da nagovori Državni zbor Republike Slovenije, kot je to storila večina evropskih držav in tudi Evropski parlament.”

Na vprašanje o tem, kakšno stališče bo zavzela Slovenska demokratska stranka na Odboru za zunanjo politiko, ki bo oblikoval skupno stališče Slovenije, kot je napovedal premier, je mag. Grims odgovoril, da bo stališče SDS naslednje: “Da je treba ravnati razumno, da mora biti prvi cilj mir in da je potrebno biti realist po poteh, ki vodijo do miru. Kakšne so te poti, je v drugem pismu kar dobro opisano. V SDS smo zelo veseli tako široke podpore temu, kar ves čas zagovarjamo.”

U. C.