Vabljeni na posvet: Smeri razvoja prometa v Ljubljani in regiji

ipop.si

Ljubljana je tudi naše bivališče, tukaj stanujemo in uživamo vodo iz ljubljanskega jezera pod tlemi in dihamo zrak v kotlini, kamor je mesto umeščeno. Dnevno se srečujemo s prometnimi rekami, ki prihajajo iz osrednje regije in cele države, tičimo v zastojih in se pozimi dušimo v onesnaženem zraku, tudi še dolgo potem, ko se reke avtomobilov odvalijo nazaj, v svoja mesta, trge in vasi, kjer čaka njihove uporabnike jasnejši pogled na nočno nebo, in kjer pljuča lahko vdihnejo globlje. Kaj narediti, da bi mi, Ljubljančani, ob prednostih prestolnice uživali še enake dobrine čistega okolja kot naši sodržavljani, ki se po končani službi in opravkih vrnejo na svoje domove zunaj Ljubljane? Kaj narediti, da bi meščani, zaposleni, ki prihajajo od drugod in obiskovalci Ljubljane dihali čist zrak in potovali po mestu hitro in udobno? In kaj narediti, da ohranimo kulturno dediščino Ljubljane ter jo spoštljivo in odgovorno zapustimo našim zanamcem?

Posvet na temo prometa v Ljubljani bo v četrtek, 5. oktobra, ob 17. uri, v prostorih Državnega sveta.

Tema posveta bo promet v Ljubljani, kjer nam bodo strokovnjaki in uporabniki prometnih storitev predstavili svoje poglede na prometno situacijo v Ljubljani, nakazali možne rešitve in odprli prostor idej, h katerim vabiva tudi vas, spoštovane Ljubljančanke in Ljubljančani ter vse, ki tako ali drugače, tudi kot obiskovalci ali predstavniki številnih institucij, soustvarjajte življenje v Ljubljani. Veseli bomo vaših predlogov v razpravi, ki bo sledila uvodnim nastopom, kako izboljšati promet v Ljubljani.

Marinka Kurilić, pobudnica civilne iniciative Tržnice ne damo

Mojca Škrinjar, svetnica Mestne občine Ljubljana

PROGRAM POSVETA SMERI RAZVOJA PROMETA V LJUBLJANI IN REGIJI

 

Uvodni pozdrav

 

Marinka Kurilić, pobudnica civilne iniciative  Tržnice ne damo
Uvod v razpravo Mojca Škrinjar, mestna svetnica, vodja Odbora za  zdravje in socialno varstvo pri MOL, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Analiza celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana  

Igor Prodanović, dipl. inž. teh. prom., član Odbora za gospodarske javne službe in promet MOL

 

Zrak kot dejavnik  zdravja Ljubljančanov

 

Mag. Andrej Aplenc, član civilne iniciative  Tržnice ne damo

 

Živim v Ljubljani

 

Peter Mezek, meščan

 

Kako ohraniti kulturno dediščino v Ljubljani

 

Marinka Kurilić, pobudnica civilne iniciative Tržnice ne damo

Dobre prakse drugih mest- Škofja Loka Robert Strah, podžupan občine Škofja Loka
Od vlaka do kolesa Matej Zorko, dipl. inž. prom
Prihodnost avtomobila  

Dr. Žiga Turk, redni profesor na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, nekdanji minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Mesto in država Nino Gunde, univ. dipl. inž. grad.
Slovenija in Ljubljana v Evropi Zvone Černač,  univ. dipl. prav., nekdanji minister za infrastrukturo in prostor
Splošna razprava Občinstvo
Povzetek  razprave Mojca Škrinjar, voditeljica razprave