Med ulico Pot na Rakovo jelšo in Ljubljanico so v sredo, 14. junija 2023, odprli novo stanovanjsko sosesko Rakova jelša II z 156 neprofitnimi stanovanji in pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.

 

Stavbe z ozelenjeno streho

Odprtje stanovanjske soseske Rakova jelša II. Foto: N. Rovan
Odprtje stanovanjske soseske Rakova jelša II. Foto: N. Rovan 

V petih večstanovanjskih stavbah je 156 neprofitnih najemnih stanovanj, od tega 16 stanovanj za gibalno ovirane osebe. Del soseske je tudi samostojna pritlična večnamenska stavba s prostori lokalne skupnosti, dvema poslovnima prostoroma in novo transformatorsko postajo. 

Stanovanjska soseska Rakova jelša II. Foto: N. Rovan

Med večstanovanjskimi stavbami, ki imajo ravno ozelenjeno streho, so uredili veliko zeleno skupno površino z dvorišči, namenjenimi igri in druženju. Ob Poti na Rakovo jelšo stoji nov trg, ki nudi prostor za druženje in dogodke na prostem. Dostopi na lokacijo so organizirani preko dveh cest, ob katerih je drevored in 183 parkirnih mest. 

Eno izmed stanovanj soseske Rakova jelpa II. Foto: N. Rovan

Vrednost investicije

Celotna vrednost investicije Rakova jelša II znaša po še nezaključenem končnem obračunu 22,5 milijonov EUR (z DDV).

Za realizacijo gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana pridobil ugodna dolgoročna posojila, in sicer 7.000.000 EUR od Stanovanjskega sklada RS (javni program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj 2016 – 2020) in 6.000.000 EUR od Slovenske izvozne in razvojne banke (financirano iz sredstev Evropske investicijske banke in iz sredstev Banke Sveta Evrope).

Investitor transformatorske postaje je Elektro Ljubljana, d.d.

Uredništvo
Vir: Mestna občina Ljubljana, foto: Nik Rovan