V Ljubljani se bo začela prenova dotrajanega nadvoza nad ljubljansko obvoznico na Dunajski cesti. Dela se bodo začela v soboto, 22. aprila 2023, in bodo trajala do novembra letos.

 

Poleg delnih zapor Dunajske ceste, zapor po dveh pasov na vsaki strani ljubljanske obvoznice, bodo tudi priključki na Dunajsko cesto v nekaterih fazah v celoti zaprti.

Rekonstrukcija bo potekala v sodelovanju z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), ki bo izvedel prenovo konstrukcije nadvoza, Mestna občina Ljubljana (MOL) pa površino.

Na objektu bodo izvedli rekonstrukcijo voziščne plošče, vgradnjo dilatacij, zamenjavo krova, lokalno sanacijo spodnjih površin prekladne konstrukcije, vgradnjo nove odvodnje, sanacijo vmesnih in krajnih podpor. Zamenjali bodo ograje, hodnike, robnike, uredili odvodnjavanje na objektu in obnovili vse komunalne vode pod objektom (vročevod, plinovod, vodovod, telekomunikacijski vodi, električna napeljava). Uredili bodo prometno signalizacijo pred objektom in na njem, prometna ureditev po prenovi bo ostala enaka.

Vsa dela bodo potekala pod delnimi zaporami; na Dunajski cesti bo polovična zapora, na hitri cesti pod nadvozom (obvoznici) bosta zaprta po dva pasova na vsaki strani vozišča. Priključki na Dunajsko cesto bodo v posameznih fazah sanacije v celoti zaprti. Zapore se bodo sproti spreminjale in prilagajale poteku del na terenu, aktualne informacije o njih pa lahko spremljate na portalu PromInfo.

Izvajalec del je KOLEKTOR CPG d.o.o. Vrednost pogodbe je 2.447.690,35 EUR, od tega je delež MOL 1.097.712,85 EUR.

Uredništvo