Nove lokacije zelenih puščic – previdno pri vožnji desno ob rdeči luči

Na pet novih lokacij po Ljubljani so namestili tako imenovane zelene puščice – prometne znake, ki označujejo dovoljeno vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju, in sicer ob pogoju, da je smer prosta. Tovrstne označbe so že septembra lani namestili na semaforje v petih križiščih po Ljubljani.

Desno pri rdeči luči na petih novih lokacijah

Skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) velja, da rdeča luč in prometni znak za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju pomeni, da je dovoljena vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, če je smer prosta. Znak mora biti nameščen na drogu semaforja ob semaforski glavi v višini rdečega svetlobnega dajalnika.

Zelena puščica na novi lokaciji. Foto: arhiv MOL
Foto: arhiv MO   

Znake so v Ljubljani namestili na naslednjih lokacijah:

  • v križišču Slovenčeva ulica–Glavarjeva ulica–Vodovodna cesta za zavijanje iz Vodovodne na Slovenčevo;
  • v križišču Podutiška cesta–Ulica bratov Babnik za zavijanje iz Podutiške ceste na Ulico bratov Babnik;
  • v križišču Koprske ulice in Jamove ceste za zavijanje iz Jamove na Koprsko ulice;
  • v križišču Clevelandske ulice in Kopne poti za zavijanje iz Kopne poti oziroma iz avtocestnega nadvoza na Clevelandsko ulico;
  • iz severne servisne ceste med Slovenčevo in Saveljsko za zavijanje na Saveljsko ulico.

Pazite na šibkejše udeležence v prometu

Namen ukrepa je povečati pretočnost v cestnem prometu, vendar ob dodatni pazljivosti voznikov na pešce in kolesarje. Veliko voznikov, ki prevozijo rdečo luč na semaforjih s tablo, na kateri je zelena puščica, se namreč ne prepriča dovolj dobro, da na poti ni nikogar drugega.

Vozniki naj bodo v križiščih, kjer je nameščen »novi« prometni znak, posebej pozorni na druge udeležence v prometu in ugotovijo, ali je smer ob zavijanju desno pri rdeči luči na semaforju res prosta. Poudarjamo, da je to dovoljeno le v križiščih na semaforjih, na katere je nameščen predmetni znak.

Na drugi strani pa so vozniki motornih vozil z ureditvijo – namestitvijo znakov z zelenimi puščicami – večinoma zadovoljni, saj povečuje pretočnost cestnega prometa, ker jim ni treba čakati pri rdeči luči za zavijanje v desno smer. Od njih občina prejema pobude za postavitev teh tabel še na več drugih križiščih po mestu in za ozaveščanje (drugih) voznikov, naj puščice dejansko upoštevajo. Veliko voznikov jih menda niti ne opazi in stojijo pri rdeči luči ter tako, z vidika drugih voznikov, upočasnjujejo promet.

Dovoljenje, ne zahteva

Izpostavljamo, da ti znaki omogočajo oziroma dovoljujejo, da se križišče v desno prevozi ob rdeči luč, ni pa to zahtevano. Odločitev je na strani vsakega voznika posebej, to pa naj se sprejme po tehtnem premisleku in oceni okoliščin v danem trenutku. Poudarjamo, da morajo vozniki prepustiti prednost pešcem in kolesarjem na prehodu.

Prav vsi udeleženci v prometu naj bodo strpni, previdni in spoštljivi drug do drugega, saj lahko tako – in ob upoštevanju prometnih predpisov – izboljšamo varnost na naših cestah in ulicah.

Uredništvo
Vir: MOL, Foto: Nino Kolarev