Ustavno sodišče je zaradi kršitve načela enakosti pred zakonom razveljavilo del zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), ki je določal, kdo ne sme kandidirati za članstvo v organih zbornice.

Spomnimo, da so Novelo v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Matejo Čalušić, sedanjo kmetijsko ministrico. Predlagatelji so omejitev pasivne volilne pravice med drugim utemeljevali s tem, da naj bi preprečila konflikte interesov in korupcijska tveganja ter zagotavljala avtonomijo in “depolitizacijo” organov KGZS. Vlada Roberta Goloba je med drugim menila, da določba kljub pomislekom o morebitni neskladnosti z ustavo temelji na legitimnem cilju zagotavljanja javnega interesa in transparentnosti pri delovanju zbornice.

Ustavno sodišče je zaradi kršitve načela enakosti pred zakonom razveljavilo del zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki je določal, kdo ne sme kandidirati za članstvo v organih zbornice.

Odstavek je določal, da za položaje v organih zbornice, torej v svet, upravni odbor ter za predsednika in podpredsednike, ne morejo biti izvoljene oz. imenovane osebe, ki so ob izvolitvi oz. imenovanju ali v obdobju dveh let pred tem bile člani organov političnih strank na državni ravni, poslanci Evropskega parlamenta in funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, poslanci, poklicni župani, generalni direktorji in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji ter direktorji občinske uprave ali tajniki občine.

Ustavno sodišče je med drugim ugotovilo, da je KGZS v bistveno enakem pravnem položaju kot druge zbornice z obveznim članstvom – notarska, odvetniška, zdravniška, veterinarska in lekarniška –, zato bi moral biti podan razumen razlog za različno obravnavo te zbornice. Ta razlog pa ne iz zakonodajnega gradiva, ne iz odgovora DZ ne iz mnenja vlade ne izhaja.

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je bil Rajko Knez, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

Na odločitev ustavnega sodišča so se odzvali tudi v Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS in v izjavi za javnost zapisali:

V Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča, ki je zaradi načela enakosti pred zakonom razveljavilo del zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki je določal, kdo ne sme kandidirati za članstvo v organih zbornice!

Oktobra lani so poslanci aktualne koalicije sprejeli dopolnitev zakona o KGZS, ki je omejeval pravico biti izvoljen v organe zbornice vsem aktivnim politikom na občinski, državni ali evropski politiki. Novelo zakona so vložili poslanci s prvo podpisano poslanko Matejo Čalušić, ki je danes kmetijska ministrica. Na neustavnost predlagane novele zakona o KGZS so lani opozarjali v Zakonodajno pravni službi Državnega zbora, stroka in deležniki, vendar se takrat sedanja kmetijska ministrica (tedaj poslanka) ni ozirala na opozorila pravnikov in stroke, temveč so poslanci Svobode, Levice in SD po političnem navodilu novelo zakona sprejeli.

Omenjena novela zakona o KGZS je bil prvi napad na suverenost KGZS, saj je vladajoča politika in tudi aktualna ministrica s tem manevrom želela onemogočiti aktivnim članom zbornice kandidaturo za vodstvene položaje v njej. Na številnih okroglih mizah, ki smo jih v Forumu za kmetijstvo in podeželje organizirali po vsej Sloveniji, so kmetje opozarjali na omenjen neustaven poskus uničevanja zbornice. Skupaj smo se zavzeli za to, da zbornica ostane močan zagovornik slovenskega kmetijstva in kmeta. Upamo in želimo, da vladajoči ne bodo nadaljevali z napadi na KGZS z morebitno novelo zakona v smeri prostovoljnega članstva ali odvzema koncesije za javno službo kmetijskega svetovanja, na kar opozarjajo številni kmetje. Zbornica je namreč zadnji branik slovenskega kmeta in podeželja, zato si moramo vsi skupaj prizadevati, da taka ostane tudi v bodoče. V Forumu za kmetijstvo in podeželje bomo naredili vse, kar je v naši moči, da ubranimo zbornico močno in enotno tudi v bodoče.

V Forumu za kmetijstvo in podeželje nas čudi tudi sedanje vztrajanje ministrice Čalušić pri branjenju novele zakona, ki jo je Ustavno sodišče razveljavilo. Kaže, da še vedno ne razume pomena močne zbornice s kvalitetnimi kadri, ki lahko sooblikujejo sedanjo in bodočo kmetijsko politiko v Sloveniji. Upamo, da bodo jesenke volitve v organe KGZS naredile zbornico še vsebinsko močnejšo, da bo resnično znala prisluhniti kmetu in dobre predloge argumentirano predstaviti in zahtevati njihovo realizacijo pri katerikoli vladajoči kmetijski politiki.

Forum za kmetijstvo in podeželje

 

Spletno uredništvo