Ure ne želimo več premikati na zimski in poletni čas

Vir: tuzlanski.ba

Evropska komisija je od 4. julija do 16. avgusta 2018 po državah članicah EU v obliki spletnega anketiranja opravila javno posvetovanje o prehajanju na poletni čas. Prejela je kar 4,6 milijona odgovorov, kar je največ doslej. 84 % vprašanih se je strinjalo, da časa ne bi več premikali na poletni in zimski čas.

Vir. Evropska komisija

Kot izhaja iz ankete, kar tri četrtine vprašanih svoje izkušnje z dvakratnim prestavljanjem ure ocenjuje kot zelo negativno ali negativno.

Vir: Evropska komisija

Evropska komisija bo, glede na jasno izraženo voljo Evropejcev, Evropskemu parlamentu in svetu podala predlog o ukinitvi poletnega in zimskega časa. Odločanje je v nacionalni pristojnosti.

A. K.