Foto: Facebook

Za posledicami hude bolezni je umrla nekdanja poslanka državnega zbora in nekdanja evropska poslanka Patricija Šulin.

Patricija Šulin izhaja iz Trnovega pri Gorici, z družino pa je živela v Novi Gorici. Po koncu šolanja na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je pripravništvo in prve delovne izkušnje nabirala v Meblu v Novi Gorici v kadrovski službi, nato pa bila nekaj časa samostojna podjetnica s trgovinsko dejavnostjo.

Po rojstvu sina Fabrisa se je zaposlila v podjetju Pigal v Novi Gorici, kjer je opravljala delo komercialistke na domačem trgu. Od leta 1997 je bila zaposlena na ministrstvu za finance, na Davčnem uradu Nova Gorica in na Davčnem uradu v Ljubljani, v Oddelku za davčno inšpiciranje in preiskave, kjer je opravljala dela in naloge višjega davčnega inšpektorja. Od leta 2020 je zaposlena na Mestni občini Nova Gorica kot podsekretarka za organizacijsko premoženjske zadeve.

Politična pot Patricije Šulin se je pričela leta 2006, ko je postala članica SDS in 2009 postala predsednica Ženskega odbora Goriške regijske koordinacije SDS, leta 2010 pa predsednica Mestnega odbora SDS Nova Gorica. Na lokalnih volitvah 2010 je bila izvoljena kot svetnica Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2010-2014. Bila je predsednica svetniške skupine SDS v Mestnem svetu MONG, ter predsednica Statutarno pravne komisije. Leta 2011 je postala predsednica Goriške regijske koordinacije SDS ter leta 2013 članica Izvršilnega odbora SDS za Goriško regijo ter članica Izvršilnega odbora MO SDS Nova Gorica. Leta 2012-2013 je postala nadomestna poslanka v DZ RS ter v mandatu 2014-2019 poslanka v Evropskem parlamentu, kjer je delovala v odboru za finance (BUDG), kjer je bila podpredsednica, odboru za nadzor proračuna (CONT) in v odboru za transport in turizem (TRAN) ter bila članica delegacije za Latinsko Ameriko in Albanijo.

Družini izrekamo iskreno sožalje.