Kateri drevored v Ljubljani bo dobil ta privilegij da bo prvi najlepši drevored v Ljubljani?

V finalnem izboru je sedem drevoredov, odločitev o tem, kateri izmed njih naj postane drevored leta, pa prepuščajo meščankam in meščanom. Glasovanje se začenja danes, trajalo pa bo do 7. aprila.

Drevored leta pa bo razglašen 22. aprila 2024, na svetovni dan Zemlje.

Osnovni namen akcije drevo oziroma drevored leta je ozaveščanje o izjemnem pomenu dreves za naše mesto. Z akcijo občina želi spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Drevored leta bo do naslednjega izbora simbolno predstavljal vsa ostala drevesa v mestu.

Sedem finalistov

Strokovna komisija je v finalni izbor uvrstila drevorede, ki so izjemni po svoji velikosti, strnjenosti, zgodovinskemu pomenu, starosti ali primerni izbiri drevesne vrste za prostor, v katerem stoji drevored.

1. Drevored japonskih češenj na Aljaževi ulici

prvi

2. Drevored platan na Ulici bratov Babnik

drugi

 3. Drevored divjih kostanjev na Grajski planoti

tretji

4. Drevored platan v BS3 (PST med Vojkovo, Maroltovo in Trebinjsko ulico)

cetrti5. Drevored divjih kostanjev na Cesti v Rožno dolino

peti6. Drevored javorjev in rdečelistnih hrastov ob Slovenčevi ulici (na odseku med obvoznico in Tolstojevo)

sesti

7. Drevored pobešavih vrb na Trnovskem pristanu

sedmi

Kateri drevored si po vašem mnenju zasluži naziv drevored leta?

Svoj glas oddajte tukaj

Glasovanje poteka do nedelje, 7. aprila 2024, drevored leta pa bomo razglasili 22. aprila, na svetovni dan Zemlje.

 

 

Spletno uredništvo
Vir: Mestna Občina Ljubljana