Foto:

Nekdanji poslanec Marko Bandelli in znan primorski podjetnik je po izpadu iz parlamenta uveljavil pravico do nadomestila. Marsikdo se sprašuje ali gre za celo nezakonito dejanje?

Moralno sporno ali celo nezakonito?

Glede na to, da bi se izpadli poslanec Bandelli lahko takoj zaposlil pri svojem podjetju, kot bi se zanj spodobilo, je uveljavitev pravice do nadomestila moralno sporna ali celo nezakonita.

Očitno je ocenil, da je bolj smiselno uveljaviti nadomestilo, ker – zakaj bi njegovo podjetje moralo trošiti denar, če ga lahko zanj trošijo davkoplačevalci, ugotavlja odgovorni urednik Siola Peter Jančič.

Poslansko nadomestilo poslancem pripada po zakonu, a le, če je za to izpolnjen posebni pogoj. Zakon pravi tako: “Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo …”

Zastavlja se vprašanje ali Bandelli resnično izpolnjuje temeljni pogoj, da nekdanji poslanec ne more dobiti druge ustrezne zaposlitve.

Poglejte s čim je Bandelli primerjal predsednico stranke. Mu je tokrat primerjava uspela?

U. C.