Spoštovani župan, čemu toliko rebalansov?

rsg.si

Mestne svetnice in svetniki se bodo v popoldanskih urah sestali na 28. redni seji. Kot je razvidno iz dnevnega reda, želi župan Zoran Janković sprejeti kar nekaj proračunskih in finančnih rebalansov.

Tako bodo v Mestnem svetu odločali o Predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017, o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti  nad 200.000 eurov za leto 2017, o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2017, o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana  za leto 2018, o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2018 in o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2018.

Mestna uprava predlaga tudi Rebalans finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in Spremembe finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2018 ter Rebalans poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017.

Ali so vse navedene spremembe potrebne, ali ne gre le za Jankovićevo prenapihnjeno in nespametno načrtovanje javnih financ, presodite sami. Prenos seje si lahko danes, 23. oktobra, od 15.30. ure dalje ogledate tukaj.

S. L. P.