Na Slovenski cesti so pri stičišču s Tomšičevo ulico začeli s postavitvijo vodne skulpture, s katero bodo dodatno oživili prostor, prispevali k ohlajanju mesta ter ozaveščali tako o okoljskih vrednotah kot o pomenu kakovostne pitne vode.

 

Gre za zahteven projekt, saj izvedba zahteva kompleksnost povezave med geometrijo vodne skulpture, hidravličnimi lastnostmi in prostorom, ki ga omejuje obstoječa infrastruktura. Na Fakulteti za strojništvo so izvedli eksperimentalno študijo vodnih curkov za fontano in skladno z rezultati študije so projekt dopolnili. Tako bo nov vodni element, ki bo posebnost v tem prostoru, ustrezal zmagovalni natečajni rešitvi, projektni dokumentaciji in vsem drugim pogojem za izvedbo.

Avtorji skulpture so Primož Boršič, mag. Mojca Kocbek Vimos, Sašo Vrabič in Jan Filipec, projektno dokumentacijo za izvedbo so pripravili P plus arhitekti in Mojca Kocbnek Vimos.
Dela v vrednosti okoli 544.000 evrov brez DDV izvaja družba KPL d.o.o., trajala bodo predvidoma do konca leta, odvisno od vremenskih razmer.

Prispevamo k ohlajanju mesta

Vodni elementi v urbanem okolju pomembno vplivajo na ohlajanje mesta, hkrati pa imajo tudi estetsko vlogo in prostoru dajejo celovito podobo. Številne ureditve vzdolž osrednjega dela Slovenske ceste, ki je tako po videzu kot prometni ureditvi posebnost v Ljubljani, danes zagotavljajo različne možnosti uporabe in doživljanja ulice ter prostorov ob njej. Ob načrtovanju prenove tega javnega prostora so se odločili postaviti skulpturo v obliki vodnjaka, ki bo ploščadi pred arkadami Konzorcija dala značaj trga in nudila različne interakcije ter bo privlačno in prepoznavno obeležje glavne ulice z bogato zgodovino, povezano z miti in legendami.

Voda je vir življenja

Na Mestni občini Ljubljana so v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije leta 2015 razpisali javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za ureditev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, katerega cilj je bil pridobiti najprimernejšo likovno in arhitekturno rešitev vodne skulpture ter optimalno mikrolokacijo zanjo na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.

Prvo nagrajena rešitev je bila po mnenju celotne žirije najbolj zanimiva in opazna, nenavadna, vendar enostavna, predvsem pa je ljudem, še posebej otrokom, prijazna prispodoba tekoče, krožeče, iztekajoče in padajoče vode. Ta urbani element predvideva konstrukcijo iz kovinskih cevi večjih premerov. Opredelitev avtorjev, da bo vodna skulptura s svojo obliko in doživljanjem vode neposredno nagovarjala javnost, da je pitna voda vir življenja in zagotovilo njegove prihodnosti, jo bo razlikovalo od vseh drugih fontan kot tudi od vseh drugih spominskih obeležij v mestu.

Zasnova vodne skulpture v prostoru, ki so ga prenovili po smernicah trajnostnega razvoja mesta, nagovarja prihodnost in okoljske vrednote, kakršne je mogoče pripisati ugledu Ljubljane, zelene prestolnice Evrope 2016, in najboljše med 20 zelenimi prestolnicami v Evropi. Z njim izpostavljajo tudi pomen zagotavljanja kakovostne pitne vode in blaženja posledic podnebnih sprememb v Ljubljani, ki je bila izbrana kot eno od stotih mest v Misiji EU 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

Spletno uredništvo
Vir: MOL