Slovenska demokratska mladina je v skladu z 88. členom Ustave Republike Slovenije in Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, v petek, 2. junija 2023, vložila pobudo volivcem za vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu.

 

Na to temo je na novinarski konferenci spregovorila predsednica Slovenske demokratske mladine Simona Purkat.

“Mladi smo pogosto tarča obljub pred volitvami, ko se politične stranke borijo za glasove tega pomembnega dela volilnega telesa. Žal pa se na te obljube pogosto pozabi že na povolilni ponedeljek. Ob prvi obletnici Golobove vlade lahko z gotovostjo trdimo, da se je prav to zgodilo tudi v primeru aktualne vlade. Veliko je bilo besed o mladih. Koalicijske stranke so med sabo prav tekmovale, kdo bo več obljubil. Spomnimo na situacijo glede neprofitnih stanovanj za mlade – govorilo se je o 20.000, celo 30.000 stanovanjih, zadnja obljuba je bila tisoč stanovanj na leto pa so tudi to že prelomili.

V koalicijski pogodbi so se stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica zavezali, da bodo: »Optimizirali trenutne sheme JPP v smeri najhitrejših možnih poti ter prometne prioritizacije avtobusnega in železniškega prevoza. Sistem mora biti dostopen in prijazen uporabniku.« Tudi v tej smeri vlada pod vodstvom Roberta Goloba ni naredila ničesar za dobrobit mladih. Celo obratno.

V državi imamo sicer “solidarno prihodnost”, vendar na vidiku še vedno ni neprofitnih javnih stanovanj, v centrih izobraževalnih institucij ni več prostih sob za dijake in študente. Draži se študentska prehrana, ukinja se avtonomija univerz. V tem času se je podražilo parkiranje v glavnem mestu, z novim letom se enormno dražijo cestne vinjete, vlada pa bo medtem zapravila 100 milijonov evrov za ustanavljanje novega nacionalnega letalskega prevoznika, katere oblika prevoza sodi med največje onesnaževalce okolja. Vladajoča politika se je odločila, da bo mladim javni potniški promet približala s tem, da bo vse ostale oblike prevoza drastično podražila – torej z večjimi dajatvami njej sami.

 

S tem se v Slovenski demokratski mladini enostavno ne moremo strinjati in bomo zato ukrepali.

Prav zaradi naštetih dejstev smo se odločili, da mladim predstavimo naš pogled na nastalo situacijo in ponudimo konkretno dolgoročnejšo rešitev. Po posvetih smo zadnje mesece pripravljali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bo mladim omogočil brezplačni javniški potniški promet na način, kot je to že urejeno za upokojence. S tem predlogom želimo omogočiti mladim  dostopnejši javni prevoz, ki bo povečal zeleno mobilnost, hkrati pa bo sledil razvoju regij in decentralizaciji naše države. Predlog zakona med drugim zasleduje tudi učinkovito izvrševanje večje izbire in s tem ustreznejše srednješolske ter višje izobrazbe, ki se v večini primerov izvaja izven stalnega kraja bivanja mladih. S tem se ustvarjajo dodatne možnost, da si mladi pridobijo ustrezno izobrazbo in svojo poklicno pot v Republiki Sloveniji, kot to določa Ustava Republike Slovenije v tretjem odstavku 57. člena.

Ključno je, da bodo predlagane spremembe zakona omogočile večjo dostopnost uporabe in hkratno modernizacijo medkrajevnega javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. S tem se bodo zmanjšali prometni zamaški na naših cestah, znižalo se bo število prometnih nesreč, v katerih so velikokrat po nepotrebnem za vedno izgubljena prav mlada življenja. S postopnim zniževanjem števila osebnih sredstev prevoza na slovenskih cestah se bo na daljši rok izboljšala kvaliteta zraka na območju cestišč, predvsem pa bo ta sprememba najbolj opazna v gosto naseljenih krajih. Mladi bodo preko sekundarne socializacije ponotranjili prihodnost zelene mobilnosti, poskrbeli tudi za skladen regionalni razvoj države in tako skrbeli za izboljšanje okolja, v katerem živijo.

Brezplačen javni potniški promet ni novost. Od julija 2020 ga lahko v Sloveniji uporabljajo upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let. Rezultati uveljavitve ukrepa iz časa prejšnje vlade so zares spodbudni. Kartico za brezplačni javniški potniški promet si je zagotovilo že več kot 200.000 državljanov, ki danes uporabljajo javni potniški promet in s tem prispevajo tako k boljšemu in bolj zdravemu okolju, kot tudi k zmanjšanju zastojev na cestah.

V Slovenski demokratski mladini ne vidimo nobene ovire, da se brezplačnega prevoza ne bi zagotovilo tudi mladim, ki smo poleg aktivnega prebivalstva najštevilčnejši udeleženci v vsakdanjem prometu. Slovenija s tem tudi ne bi bila nikakršen evropski unikum na tem področju. Celo nasprotno – z zagotovitvijo brezplačnega javnega prevoza bi Slovenija stopila na vlak najrazvitejših držav, ki so s podobnimi ukrepi mladim izboljšali povezljivost ter s tem zmanjšali neenakosti med mladimi iz različnih okolij, predvsem tistim iz najbolj ruralnih. Če naštejemo le nekatere, ki so že storili korak v to smer – to so Luksemburg, Estonija, Švedska, Latvija, Malta, deli Nemčije.

Zato, da tudi Slovenija stopi na ta vlak najrazvitejših evropskih držav, ki mladim omogočajo brezplačen javni potniški promet, smo se v Slovenski demokratski mladini odločili, da v skladu z 88. členom Ustave Republike Slovenije in Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, vložimo pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Za obravnavo zakona v Državnem zboru Republike Slovenije potrebujemo 5.000 overjenih podpisov volivk in volivcev. 

Za ta korak smo se odločili, ker verjamemo, da si mladi brezplačni javni potniški promet želimo in zaslužimo, hkrati pa si želimo živeti v čistejši državi, kjer bomo lahko dihali kvaliteten zrak.. 60-dnevni rok za zbiranje podpisov nam bo predsednica Državnega zbora še sporočila, o datumskih rokih in možnostih zbiranja pa bomo zainteresirano javnost obveščali sprotno.

Torej, naš cilj je, da se po enem letu nove vlade končno naredi nekaj tudi za nas mlade. Zavedamo se, da za vladajoče mogoče nismo politično gledano najbolj zaželena skupina državljanov, ampak mladi smo tisti, ki bomo državo ustvarjali, v njej bivali in jo razvijali še naprej. Če se bo na mlade še naprej gledalo kot na skupino, ki bo že malo potrpela in bo zaradi tega vedno pozabljena, potem se bo t. i. beg možganov le še povečeval.

Glavni cilj našega zakona je resnična zelena mobilnost za mlade – za boljšo prihodnost naše države. Upam, da se odločevalci zavedajo, da nas bodo nekoč potrebovali in da bodo naš konstruktivni predlog sprejeli. Mladi vemo, s čim se bomo morali soočiti v prihodnosti. In vaš podpis pod ta zakon bo eden prvih konkretnih korakov k boljši prihodnosti – za vse. V Slovenski demokratski mladini se bomo vedno borili za mlade – tako z besedami kot z dejanji.

Tukaj si lahko preberete: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

Uredništvo
Vir: Slovenska demokratska mladina