Kako varno do stanovanjskega kredita?

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi, kot odziv na ukrep Banke Slovenije glede zaostrovanja pogojev za pridobitev kreditov.

Predlog zakona sledi načelom enakosti, pravičnosti in dostopnosti, saj posameznikom, ki sicer niso upravičeni do stanovanjskega kredita, z jamstvom države omogoča dolgoročno ureditev stanovanjskega vprašanja. Na ta način se udejanja tudi pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, ki jo omogoča rešeno stanovanjsko vprašanje.

V SDS pojasnjujejo, da so se v poslanski skupini za ta korak odločili, ker v zadnjem letu dni Šarčevega vladanja vlada odsotnost kakršne koli stanovanjske politike. Ljudje so pri dostopu do stanovanj oziroma pri reševanju stanovanjskega vprašanja prepuščeni sami sebi in kot je zapisano v 78. členu Ustave RS mora država ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Tega nobena od zadnjih levih vlad ni počela.

Za vložitev predloga zakona so se odločili tudi zaradi zadnje formalne zaostritve pogojev za dostop do stanovanjskih posojil, neformalno so bili ti pogoji že nekaj časa ostrejši, kot so bili v preteklosti. Ta formalna zaostritev pa dejansko otežuje reševanje stanovanjskih vprašanj številnim, predvsem pa ga bistveno otežuje dvema kategorijama, in to so mladi in družine z otroki.

Menijo, da je Banka Slovenije ukrepe za zaostritev pogojev za dostop do stanovanjskih posojil sprejela v dobri veri, z namenom zaščite kreditojemalcev, država pa je tista, ki mora v vseh primerih, kjer si ljudje ne morejo sami zagotavljati pogojev za ustrezno reševanje stanovanjskih vprašanj, priti nasproti z ustreznimi ukrepi.

Stanovanjska jamstvena shema, kot je predlagana v pričujočem zakonu, je eden izmed ukrepov, ki bo olajšal pot do stanovanja tistim, ki po novih kriterijih Banke Slovenije niso več kreditno sposobni.

Cilj predloga zakona je torej omogočiti osebam, ki niso kreditno sposobne za pridobitev kredita pri bankah za reševanje stanovanjskega vprašanja, z jamstvom Republike Slovenije pridobiti sredstva za nakup ali obnovo nepremičnine s ciljem rešitve stanovanjskega vprašanja.

 

D. S.