V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov opozarjajo na visoke cene električne energije, ki jih še vedno plačujejo številna slovenska podjetja. Zaradi tega številna med njimi, posebej tista izvozno naravnana, izgubljajo konkurenčno prednost na svetovnih trgih. 

K izboljšavi položaja ni prispevalo niti podaljšanje vladne Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju: Uredba) do konca letošnjega leta. Ta namreč ni znižala najvišje drobnoprodajne cene električne energije. To pomeni, da so zamejene cene iz uredbe še vedno višje od cen na trgu, ki so se v zadnjih mesecih ustalile na ravneh, ki omogočajo poslovno vzdržnost. Kot smo seznanjeni, vlada ne razmišlja o znižanju zamejenih cen električne energije. Takšna drža nas preseneča, toliko bolj, ker države, iz katerih prihajajo naši tekmeci, pospešeno uvajajo ukrepe, ki podjetjem pomagajo krepiti konkurenčnost in položaj na zahtevnih tujih trgih.

Prav tako podjetniki nimamo odgovora, ali vlada namerava odpraviti neenako obravnavo mikro, malih in srednjih podjetij v zvezi z ukrepi, ki jih določa Uredba. Gre za primere, ko podjetja nimajo lastnega prevzemno-prodajnega mesta, temveč elektriko pridobivajo preko velikih podjetij (ki nimajo statusa dobavitelja), in za primere, ko so podjetja pogodbe sklenila pred 9. novembrom 2022. Ta podjetja zato nimajo regulirane cene elektrike po Uredbi, ampak morajo zaprositi za subvencijo, ki je manj ugodna. To jih postavlja v slabši položaj.

V klubu poudarjamo in pričakujemo, da bosta premier dr. Robert Golob in celotna vlada prisluhnila opozorilom ter ukrepala in na področju cen električne energije ponovno vzpostavila pogoje, da bodo slovenska podjetja v enakovrednem položaju s konkurenco tudi na najbolj zahtevnih svetovnih trgih.

Izpostavljamo nekatera okolja, iz katerih prihajajo našim konkurenčna podjetja, ki so zaradi večjega razumevanja države v boljšem položaju. Tako ima sosednja Hrvaška, članica Evropske unije in schengenskega območja, že nekaj časa regulirano ceno električne energije na ravni, ki je precej nižja od slovenske. Prav tako so zelo enostavni kriteriji določanja, katera podjetja so do regulacije upravičena. Tudi Nemčija je sprejela ukrepe regulacije cen, ki so na precej nižji ravni. Ob tem želimo spomniti na obljubo predsednika vlade izpred nekaj mesecev, da bo Slovenija sledila regulaciji cene v Nemčiji, če bo do te prišlo, in bo sprejela regulacijo cene za velika podjetja, kar bo pomagalo ohraniti njihovo konkurenčnost.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov od premiera in celotne vlade pričakujemo hitro ukrepanje.

Z našimi pričakovanji smo v SBC skupaj z drugimi gospodarskimi združenji na skupnem sestanku seznanili ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana. Izpostavili smo, da so slovenska podjetja zaradi neukrepanja oziroma neustreznega ukrepanja vlade v primerjavi s tujimi v slabšem, manj konkurenčnem položaju. Prav tako na zaskrbljujoče dejstvo, da pri nekaterih že sprejetih zakonih ali zakonih v sprejemanju ministrstva niso (bila) naklonjena upoštevanju pripomb oziroma amandmajev predstavnikov podjetij in širšega gospodarstva. In to kljub objektivni upravičenosti in vzdržnim argumentom, ki so stali oziroma stojijo za predlogi.

Redni sestanki s predstavniki ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so dobrodošli, vendar zdaj potrebujemo predvsem hiter odziv. V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov pričakujemo, da bosta premier dr. Robert Golob in celotna vlada na področju cen električne energije sprejela ukrepe, ki bodo vzpostavili pogoje, da bodo lahko slovenska podjetja v enakovrednem položaju s konkurenco tudi na najbolj zahtevnih svetovnih trgih.

Vir: SBC – Klub slovenskih podjetnikov